Avoimet työpaikat

Tällä sivulla julkaisemme tiedotteet avoimista työpaikoista.

Useimpiin työtehtäviin rekrytoimme KirkkoHR -järjestelmän kautta.

 


 

Vaasan seurakuntayhtymä hakee

vahtimestari-siivoojaa

 

Vaasan seurakuntayhtymä hakee vahtimestari-siivoojaa kokoaikaiseen työsuhteeseen. Pääsääntöinen työpaikka on Vähänkyrön seurakuntatalo, mutta tarvittaessa myös seurakuntayhtymän muut kiinteistöt.

Tarjoamme mielenkiintoisia, vaihtelevia ja monipuolisia tehtäviä.

Vahtimestari-siivoojan työhön kuuluu seurakuntayhtymän kiinteistöjen hoito- ja huoltotehtävien lisäksi suntion tehtäviä, joihin sisältyy viikonloppu- ja iltatyötä. Odotamme vahtimestari-siivoojalta käytännön monipuolista osaamista kiinteistönhoidossa, joustavuutta työajoissa, yhteistyötaitoa ja palveluasennetta.

Vahtimestari-siivoojan kelpoisuusvaatimukset ovat ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus.

Kielivaatimuksena on äidinkielen kirjallinen taito sekä suomen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito, jotka on osoitettava todistuksella siten kuin kieliasetuksessa 481/2003 tai asetuksessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään.

Työsuhteen menestyksellinen hoito edellyttää kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. Työtehtävien hoidossa tarvitaan oman auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Vaativuusryhmä on 401. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Työsuhde alkaa 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan.

Työsuhteessa on 6 kuukauden koeaika ja työhön valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen valintapäätöksen vahvistamista.

Haastattelut pidetään 15.4.2019.

Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, p. 044 480 8420 tai työnjohtaja Tommi Suomela p. 044 480 8422.

Hakemukset on jätettävä sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta 8.4.2019 klo 16.00 mennessä.

 


 

To­i­mi­s­to­si­h­tee­rin vi­r­ka­suhde

Vähänkyrön seura­kun­nassa

Vähänkyrön seurakunta etsii kirkkoherranvirastoon toimistosihteerin virkasuhteeseen palvelualtista osaajaa 20.5.2019 alkaen.

 

Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat mm. kirkkoherranviraston asiakaspalvelu, jäsenrekisterin hoito- ja kirjaustehtävät, virkatodistusten ja sukuselvitysten laadinta, kirkollisten toimitusten aika- ja tilavaraukset sekä avioliiton esteiden tutkinta ja seurakuntaneuvoston sihteerin tehtävät. Seurakunta käyttää Katrina-resurssienhallintaohjelmaa.

Pätevyysvaatimuksena on vähintään soveltuva ammatillinen koulutus tai tutkinto ja ammatillinen osaaminen sekä alan useamman vuoden työkokemus. Tehtävässä edellytetään hyviä asiakaspalvelu- ja ATK-taitoja.  Eduksi luetaan työkokemus kirkkoherranvirastosta. 

Palkkaus on vaativuusryhmä 501 mukainen. Säännöllinen työaika on 36 h 15 min/vko (+kiky).

Virkaan valitun tulee olla Suomen ev. lut. kirkon jäsen ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika. Valitun tulee varautua 1.1.2020 aloittavan keskusrekisterin tuomiin muutoksiin, jolloin osa työstä tapahtuu Vaasan Koulukadun toimipisteellä.

Virka tulee vastaanottaa 20.5.2019.

Hakemus lähetetään 27.3.2019 klo 15 mennessä os. Vähänkyrön seurakunta, Kirstantie 7, 66500 Vähäkyrö tai sähköpostilla vahankyron.seurakunta@evl.fi merkinnällä "Hakemus toimistosihteerin virkasuhteeseen”.

Hakijoiden tulee varautua haastatteluun 29.3. klo 14 alkaen. Haastateltaville ilmoitetaan haastatteluaika 27.3.

Kyselyihin vastaa kirkkoherra Petri Hautala 050 354 7805, petri.hautala@evl.fi tai toimistosihteeri Raija Lindgren 044 480 8510.