Kokoontumisrajoitukset tiloissamme koronapandemian aikana 3.1- 31.1.2022

Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti Vaasan seurakuntayhtymän tiloissa ja/tai sen työntekijöiden järjestämänä voidaan järjestää vain enintään kymmenen henkilön kokouksia ja tilaisuuksia. Järjestämisen edellytyksenä on, että tilaisuuksien turvallisuus voidaan THL:n ohjeiden mukaan varmistaa. Päätös on voimassa 3.1.-31.1.2022. 

  1. Kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa voi olla läsnä 10 henkilöä ja sen lisäksi tarvittavat työntekijät. Mikäli tulee tarvetta ylittää 10 hengen raja, voidaan käyttää pastoraalista harkintaa tai ottaa yhteys kyseisen seurakunnan kirkkoherraan tosiasiallisen turvallisuuden varmistamiseksi.
  2. Kirkolliset toimitukset pyritään ensisijaisesti järjestämään seurakuntayhtymän tiloissa.
  3. Kodeissa ja tai muissa yksityistiloissa järjestettävien kirkollisten toimitusten ja muiden tilaisuuksien osalta osallistujamäärä suositellaan rajoitettavaksi enintään 10 henkilöön. Mikäli työntekijöiden ja osallistujien turvallisuus tilan koosta yms. johtuen sitä edellyttää, osallistujien määrää voidaan joutua tästäkin alentamaan.
  4. Tiloille määriteltyjä henkilömääriä ei saa ylittää.
  5. Tilaisuuksista vastuussa olevien henkilöiden tulee kiinnittää turvallisuuteen erityistä huomiota
  6. Seurakuntayhtymän tiloissa järjestettävissä rippikouluissa voi olla läsnä 30 henkilöä mukaan luettuna nuoret sekä henkilökunta kuitenkin niin, että ne on jaettu kahteen ryhmään. 
  7. Muiden kuin seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa henkilömäärä saa olla maksimissaan kymmenen henkilöä mikäli tilakohtaiset rajoitukset sen sallivat.
  8. Tilaisuuksissa suositellaan kasvomaskien tai muun kasvosuojaimen käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille.
  9. Pyydämme välttämään tungosta ja huolehtimaan käsihygieniasta.
  10. Lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa tilaisuuksiin ei tule osallistua.


Yllä olevien ohjeiden lisäksi järjestäjien tulee noudattaa viranomaisten yleisiä ohjeistuksia ja suosituksia koskien muun muassa riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden osallistumista sekä yleisiä karanteenimääräyksiä.