Kokoontumisrajoitukset tiloissamme koronapandemian aikana

Ajalla 2.–21.12.2020 tiloissamme on 20 henkilön enimmäisrajoitus.

Päätös perustuu aluehallintoviraston ohjeisiin, jotka on annettu 1.12.2020.

Sallittu henkilömäärä eri tiloissa turvallisuusetäisyydet huomioiden

Ajalla 2.–21.12.2020 tiloissamme saa olla korkeintaan 20 henkilöä kerrallaan. Joissakin tiloissa raja on alempi, jotta turvallisuus voidaan taata.

Vanhan Vaasan pappila

 •     juhlasali 10
 •     juhlasalin viereinen huone 4

Sundomin pappila

 • juhlasali 18
 • juhlasali ja avatut väliovet +12 
 • yläkerran kerhohuone 15

Yleisiä ohjeita

Noudatamme viranomaisten ohjeita ja sääntöjä koronatilanteen johdosta. Yksityisjuhlien ja muiden yksityisten tilaisuuksien järjestäjien tulee noudattaa alla olevia ohjeita Vaasan seurakuntayhtymän tiloissa:

 1. Jokaista tilaisuutta varten pitää olla nimetty vastuuhenkilö. Nimi, sekä yhteystiedot kirjataan yhtymän varausohjelmaan. Vastuuhenkilön tehtävä on huolehtia, että alla olevia ohjeita noudatetaan.
 2. Tilaisuuksissa suositellaan kasvomaskien tai muun kasvosuojaimen käyttöä. 
 3. Tilojen maksimihenkilömäärä ei saa ylittyä.
 4. Turvaväli on 2 metriä (ei koske samassa taloudessa asuvia).
 5. Osallistujat pesevät ja tai desinfioivat kätensä sisään tullessaan sekä ennen ruokailua.
 6. Tarjoilun yhteydessä ottimia tulee vaihtaa usein ja kaiken ruoan ei tule olla esillä samanaikaisesti. 2 m turvaväliä tulee noudattaa.
 7. Osallistujille kerrotaan etukäteen, ettei tilaisuuteen saa osallistua sairaana.


Yllä olevien ohjeiden lisäksi järjestäjien tulee noudattaa viranomaisten yleisiä ohjeistuksia ja suosituksia koskien muun muassa riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden osallistumista sekä yleisiä karanteenimääräyksiä.