Lägerskola på Alskat

Vasa kyrkliga samfällighet erbjuder möjlighet att ordna lägerskola på Alskat lägergård i samarbete med  Granösunds fiskeläge i Södra Vallgrund. Världsarvslägerskolan lämpar sig bäst för åk 5–6 och 7–9 med grupper på 15–30 personer. Det är möjligt att boka lägerskolan mellan september och maj. Lägerskolans längd kan varieras mellan 2–5 dagar.

Bokningar minst 3 veckor på förhand till:

Back Peter
lägergårdsföreståndare, Vasa kyrkliga samfällighet
Telefon:+358 44 480 8480
Adress:Alskathemmets lägergård
Back Peter e


Infobroschyr om lägerskola på Alskat (pdf 2,1 MB)
Följebrev världsarvslägerskola (pdf 352 kB)
Recept på en bra lägerskola (pdf 1,5 MB)

Samarbetsformerna har utvecklats inom ramen av ett ERUF-finansierat projekt. Projektet har finansierats av Österbottens förbund och Vasek Ab.

Sidan uppdaterad 20.12.2016 kl. 11:17 av Johanna Backholm