Luottamushenkilöt

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkoneuvosto
Johtokunnat
Toimikunnat
Seurakuntien seurakuntaneuvostot

Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntien ylin päättävä elin ja siihen kuuluu 51 seurakuntavaaleissa valittua jäsentä. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää mm. toiminta- ja taloussuunnitelmasta, veroäyrin hinnasta, tilinpäätöksestä, viroista, kiinteistöjen rakentamisesta ja hankkimisesta. Yhteinen kirkkovaltuusto myös valitsee tilintarkastajat sekä jäsenet yhteiseen kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin.

Yhteisen kirkkovaltuuston 51 paikkaa jakaantuvat kolmen seurakunnan kesken väkiluvun suhteessa. Suomalaisella seurakunnalla on paikkoja 32, ruotsalaisella seurakunnalla 13 ja Vähänkyrön seurakunnalla 6. Yhteisen kirkkovaltuuston keskuudestaan valitsemana puheenjohtajana toimii vuosina 2017−2018 Tuulikki Kouhi ja varapuheenjohtajana Göran Stenlund.

Jäsenet vuosina 2015−2018 suomalaisesta seurakunnasta

Alanko Saija
Aronen Alpo
Autio Olli
Bergström Jukka
Garaisi Ilkka
Halonen Anniina
Hurtig Heikki
Häkkinen Miika
Höykinpuro Arja
Kalamo Raija
Karhu Pauli
Karppi Lauri
Kaunismäki Helena
Kiviniemi Mirja
Korpi Seppo
Kouhi Tuulikki
Launonen Tarja
Lähdemäki Seija
Niemelä Kai
Muikku Jani
Mäki Tiina
Mäkynen Matias
Mäntylä Sami
Piipponen Merja
Penttilä Olli
Pääjärvi-Myllyaho Riitta
Rantala Juha
Teppo Erkki
Vainionpää Aino
Verronen Tapio
Virkkilä Markku
Öljymäki Mauri

Vaasan ruotsalaisesta seurakunnasta

Anderssén Maj-Britt
Backholm Johan
Huhta Harri
Jern Olav
Jungerstam Dick
Jungner Folke
Kronlund Anders
Lax Christel
Stenlund Göran
Sundback Anna
Victorzom Olle
Öhman Thomas
Östergårds Monica

Yhteystiedot Vaasan ruotsalaisen seurakunnan jäseniin yhteisessä kirkkovaltuustossa

Vähänkyrön seurakunnasta

Halonen Jorma
Härö Hannu
Kellokoski-Pakkala Kaija
Nuuja Mariia
Puskala Jaana
Vesapuisto Maarit

Kokoukset vuonna 2018

11.4. (Huom! Uusi päivämäärä), 31.5. ja 13.12.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntien yhteisten asioiden valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä. Se toimii seurakuntayhtymän toiminnan johdossa ja käyttää sille kuuluvissa asioissa päätösvaltaa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin määräämä jomman kumman seurakunnan kirkkoherra ja muina jäseninä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat 11 muuta henkilöä.

Jäsenet vuosina 2017–2018

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Sjöberg Erik, varapuheenjohtaja Kronlund Anders
Anderssén Maj-Britt Sjöberg Gunborg
Autio Olli Höykinpuro Arja
Härö Hannu Halonen Jorma
Launonen Tarja Penttilä Olli
Lax Christel Huhta Harri
Mäki Tiina Lähdemäki Seija
Niemelä Kai Tuomisto Tauno
Piipponen Merja Airaksinen-Rajala Oili
Teppo Erkki Rantala Juha
Öljymäki Mauri Halonen Anniina

 

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana vuosina 2017–2018 toimii Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Krister Koskela. Esittelijänä toimii Vaasan seurakuntayhtymän talousjohtaja Juha Silander ja sihteerinä hallintopäällikkö Emma Södergård.

Kokoukset vuonna 2018

25.1., 15.2., 22.3., 4.4. (ylimääräinen kokous), 26.4., 15.5., 14.6., 28.6. (ylimääräinen kokous), 29.8. (Huom. Siirretty päivämäärä), 26.9., 1.11., 27.11. ja 18.12.

Suunnitteluryhmä vuosina 2017–2018

Autio Olli
Härö Hannu
Launonen Tarja
Lax Christel
Piipponen Merja
Sjöberg Erik
Tuomisto Tauno, varapuheenjohtaja

Suunnitteluryhmän jäseninä ovat viran puolesta seurakuntien kirkkoherrat sekä talousjohtaja, joka toimii myös suunnitteluryhmän esittelijänä ja sihteerinä. Puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Krister Koskela.

Suunnitteluryhmän tehtävänä on suunnitella, suorittaa valmisteluja ja antaa lausuntoja yhteisen kirkkoneuvoston työskentelyä varten seurakuntayhtymän talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa. Suunnitteluryhmällä on oikeus kuulla asiantuntijoita. Suunnitteluryhmän pöytäkirjat esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Johtokunnat

Vaasan seurakuntayhtymän luottamushenkilöhallintoon kuuluu myös kolme johtokuntaa eli sairaalasielunhoidon johtokunta, perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta ja kiinteistöjohtokunta. Johtokunnille on delegoitu ratkaisuvaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa ja ne raportoivat toiminnastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Sairaalasielunhoidon johtokunta 2017–2018

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Öhman Seppo, puheenjohtaja Finne Elisa
Brunell Camilla Lehtineva Arto
Ketola Marjo Mylläri Kirsi
Ojala Emilia Karjanmaa Marjo
Sundman Lisa Hautamäki Satu
Victorzon Olle, varapuheenjohtaja Huhta Harri
Kellokoski-Pakkala Kaija, YKN:n edustaja  


Perheasiainkeskuksen johtokunta 2017–2018

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Virkkilä Markku, puheenjotaja Öhman Seppo
Pellinen Helle Lindén Mika
Storbacka Tuija Klapuri Outi
Särs Lisa Sjöberg Gunborg
Öhman Thomas Backholm Johan
Anderssén Maj-Britt, YKN:n edustaja  


Kiinteistöjohtokunta 2017–2018

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Jungerstam Dick, puheenjohtaja Lindberg Anders
Hietamäki Kari Lindblom Malin
Lähdemäki Seija Aronen Alpo
Marttunen Eeli Airaksinen-Rajala Oili
Vesapuisto Maarit Halonen Jorma
Teppo Erkki, YKN:n edustaja  


Toimikunnat

Vaasan seurakuntayhtymän johtokunnat vuosina 2017–2018.

Ohjesääntötoimikunta

Ohjesääntökunnan tehtävänä on valmistella ehdotuksia seurakuntayhtymän hallintoa ja viranhaltijoita koskeviksi säännöiksi (mm. ohje- ja johtosäännöt) sekä tehdä niiden tarkistamista koskevia ehdotuksia yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Jäsenet
Jungner Folke, puheenj.
Korkeamäki Marja, varapuheenj.
Södergård Emma, siht.
Airaksinen-Rajala Oili
Mäki Tiina
Teppo Erkki

Musiikki- ja urkutoimikunta

Musiikki- ja urkutoimikunnan tehtävänä on vastata seurakuntien urkujen ja muun soitinkaluston huollosta ja käytöstä, tehdä esityksiä näihin liittyvistä uushankinnoista ja parannuksista sekä vastata yhteisiksi sovittujen musiikki-iltojen ja konserttien järjestämisestä yhteistyössä seurakuntaneuvostojen kanssa. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Toimikunnan kokouksessa seurakuntien kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenet
Perälä Sauli, puheenj.
Heikius Mikael
Huhta Harri
Jokinen Susanna
Jungner Folke
Myllymäki Marika
Niemistö Tuija
Pellinen Marja

Kirkkotekstiilitoimikunta

Kirkkotekstiilitoimikunnan tehtävänä on huolehtia kirkkotekstiilien säilyttämisestä ja hoidosta yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti, tehdä asianmukaisten säilytystilojen järjestämistä, kirkkotekstiilien kunnostamista ja uushankintoja koskevia ehdotuksia yhteiselle kirkkoneuvostolle, toteuttaa päätetyt kunnostamistoimenpiteet ja uushankinnat sekä huolehtia muistakin näihin liittyvistä tehtävistä. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Toimikunnan kokouksessa seurakuntien kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenet
Lehtineva Arto, puheenj.
Mäenpää Pirjo
Nuuja Maria
Riipinen Pirkko
Öljymäki Mauri
Östergårds Monika

Maahanmuuttajatyön toimikunta

Maahanmuuttajatyön toimikunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää seurakuntien maahanmuuttajatyötä ja tehdä esityksiä näihin liittyvistä asioista yhteiselle kirkkoneuvostolle. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Toimikunnan kokouksessa seurakuntien kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenet
Keinänen Tiina, puheenj.
Rivera Gina, siht.
Eriksson Ida
Garaisi Imäd
Kahelin Anne
Mäki Tiina
Streng Lena
Öljymäki Mauri
NN seurakuntapastorin Vasa svenska församlingenista

Seurakuntien seurakuntaneuvostot

Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Församlingsrådet i Vasa svenska församling
Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvosto


Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkoneuvosto
Johtokunnat
Toimikunnat
Seurakuntien seurakuntaneuvostot

Sivu päivitetty 25.06.2018 klo 07:17 - Johanna Backholm