01.12.17

Begravningsväsendet i Vasa kyrkliga samfällighet söker en specialyrkesman Share

Begravningsväsendet i Vasa kyrkliga samfällighet söker en

specialyrkesman

för ett arbetsavtalsförhållande.


Vi erbjuder intressanta, omväxlande och mångsidiga uppgifter.

I befattningen som specialyrkesman ligger tyngdpunkten på körning av arbetsmaskiner, men till arbetet hör också gravgrävning, kremering av avlidna, vaktmästararbete i anslutning till jordfästningar samt kundbetjäning. Till arbetet hör också lördagsturer i begravningskapellet samt eventuella områdesdejourturer enligt arbetsskifteslistan. I arbetsuppgifterna kan dessutom ingå andra skötsel- och trädgårdsarbeten på begravningsplatser samt uppgifter inom fastighetsskötsel.

Specialyrkesmannen betjänar i sina arbetsuppgifter också anhöriga och är i uppgiften som vaktmästare med vid andliga förrättningar. Andliga förrättningar kan ske både på finska och på svenska. I befattningen ingår således arbetsuppgifter som förutsätter medlemskap i kyrkan.

Behörighetsvillkoren är en för befattningen lämplig yrkesutbildning eller examen eller motsvarande yrkesmässigt kunnande samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga muntliga kunskaper i det andra inhemska språket, som ska visas med ett intyg så som det föreskrivs i språkförordningen 2003/481 eller i förordningen om allmänna språkexamina.

Vi värdesätter praktiska arbetskunskaper och social kompetens. Lyckad skötsel av arbetsuppgifterna främjas av god och noggrann förmåga att använda och underhålla arbetsmaskiner. Intresse för att lära sig nya saker är viktigt, till alla uppgifter ges inskolning.

Lönen för arbetsavtalsförhållandet bestäms enligt månadslönen för kravgrupp 402 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Arbetstiden är 38 h 45 min per vecka. Vid tillsättande av befattningen tillämpas en fyra månaders prövotid.

Befattningen tillsätts från och med 1.3.2018 eller enligt överenskommelse.

Tilläggsuppgifter ges av chefen för begravningsväsendet, Ralf Lillfors tfn 044 480 8470.

Befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett via Kirkko HR-systemet (ansökningsblanketten publiceras 3.12.2017). Ansökningen bör vara framme senast 22.12.2017 kl. 16.00.

Gå till "Nyheter"