06.01.18

Begravningsväsendet söker sommararbetare Share

Begravningsväsendet i Vasa kyrkliga samfällighet söker för tidsbestämt arbetsförhållande

SOMMARARBETARE

till gravgårdarnas skötsel- och underhållsarbeten.

Arbetet kan sökas av personer som har fyllt 16 år före den sista april. Vi förutsätter förmåga till fysiskt utomhusarbete.

Sammanlagt anställs ca 40 sommararbetare. Veckoarbetstiden är 38 h 45 min.

Arbetsförhållandet börjar fr.o.m. maj–juni. I uppgifterna ingår prövotid.

Intervjuerna påbörjas redan under ansökningstiden.

Ansökningstiden är 8.1.2018–9.3.2018. Ansökningstiden går ut 9.3.2018 kl. 16.00. Elektronisk ansökan skickas via Kirkko HR-systemet, ansökningsblanketten finns på https://rekry.evl.fi/rekryse/#/joblist?unitId=1433

Gå till "Nyheter"