29.08.18

Den nya församlingsgården i Lillkyro är klar Share

Den nya församlingsgården i Lillkyro som Vasa kyrkliga samfällighet låtit bygga är klar. Den eleganta församlingsgården med sitt arkitektoniska formspråk har kostat 3,5 miljoner euro.

Rivningen av den gamla församlingsfastigheten på samma tomt är på slutrakan och arbetet med gårdsplanen kan påbörjas. Tomthelheten splittras i två delar och detaljplanen görs om. Den del av tomten som den gamla församlingsgården fanns på realiseras efter planändringen.

I konditionsgranskningen av den gamla församlingsgården som fastighetsväsendet lät göra en efter församlingssammanslagningen 2013 framkom att vatten- och konstruktionsskadorna var så omfattande att fastigheten delvis måste sättas i användningsförbud, berättar Vasa kyrkliga samfällighets fastighetschef Mikko Päällysaho.

Nybygge ingen själklarhet

Det var inte en självklarhet att ett nytt församlingshem skulle byggas. Fastighetsväsendet i Vasa kyrkliga samfällighet gjorde en utredning inklusive kostnadsjämförelser från vilken framkom att det inte löns att sanera det gamla huset. Fastighetsväsendet jämförde sju fastigheter i Lillkyro i vilka de nya församlingsutrymmena skulle ha kunnat placeras. Efter att ha begrundat alternativen länge och väl beslöt gemensamma kyrkofullmäktige slutligen att trots allt låta bygga ett nytt församlingshem i Lillkyro.

Invigning 9.9 kl. 10

Församlingshemmet är nu klart och medarbetarna i Lillkyro församling har flyttat in i de nya utrymmena. Alla möbler i samlings- och kontorsutrymmena har förnyats inklusive datorer och teknisk utrustning.
Den officiella invigningen hålls söndagen den 9 september kl. 10 med en invigningsfest och högmässa med Lappo stifts biskop Simo Peura. I mässan predikar biskop Ilse Junkermann från den evangeliska kyrkan i Mellantyskland. Efter mässan blir det lunch och kaffe samt möjlighet att bekanta sig med de nya utrymmena.

– Jag gläds över de nya utrymmena. Speciellt ungdomarna och barnfamiljer kommer att ha nytta av det nya församlingshemmet, säger kyrkoherden i Vähänkyrön seurakunta Petri Hautala.

I Vähänkyrön seurakuntas höstprogram finns olika former av knattemusikverksamhet för barnfamiljer. På ungdomssidan är en nyhet öppet hus-verksamhet på torsdag eftermiddagar kl. 14–18 från och med 13.9. En gång i månaden på lördagar ordnas också kvällsprogram för unga, varav den första hålls 29.9 kl. 17–21. Ungdomarna får själva vara med och planera och skapa program och innehåll till kvällarna.

I den nya byggnaden som planerats av arkitektbyrå NAC Arkkitehdit Ab finns församlingssal, matsal med intilliggande kök, pastorskansli samt ungdoms- och dagklubbsutrymmen. Byggytan är ungefär 950 m2 stor. Den tillgängliga, funktionella och med modern teknik utrustade församlingsgården har planerats i nära samarbete med användarna.

Som delfinansiering för byggandet av det nya församlingshemmet har Vasa kyrkliga samfällighet sålt strandtomter i Köklot, Korsholm. Totalt har elva tomter sålts. Det finns fortfarande fem strandtomter till salu. Försäljningen sköts av MySvens. Vägförbindelse och elnät har byggts till området och kommunal vattenledning har dragits till alla tomter. Villatomterna är 3605–4275 m2 stora.

Vahankyron seurakuntatalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seurakuntasali Vahakyro2

Gå till "Nyheter"