18.05.18

Kurs för följeslagare i livets slutskede Share

Sjukhussjälavården i Vasa söker frivilliga till arbete bland patienter i livets slutskede och ordnar i höst en kurs där frivilliga får färdigheter i att möta en döende mänska. Under kursens gång kan deltagarna ta ställning till om detta frivilligarbete passar dem.

Arbetet som följeslagare är kreativt och varje enskilt uppdrag är unikt. I mötet mellan den frivilliga och den döende bildas en kontakt som inte är en annan lik. För att bli en bra följeslagare bör du vara intresserad av olika slags människor och deras berättelser, ha modet att stanna upp vid den döende och vara närvarande i situationen.

Kom och hör mera om uppdraget på ett informationstillfälle måndagen den 4 juni klockan 18 i Vasa stadssjukhus festsal (bredvid caféet) på Dammbrunnsvägen 4.

Anmälningar till infotillfället i förväg senast 31.5 till någon av sjukhusprästerna Marianne Virtanen, 040 632 4513 eller Krista Riipinen, 040 620 9148.

Vi intervjuar alla som vill bli en del av teamet 11.6 och 12.6 kl. 16–18. Grundutbildning ordnas under hösten 2018 för de frivilliga som väljs på basen av intervjuerna.

Engagera dig i ett givande och omväxlande frivilligarbete!

Gå till "Nyheter"