05.02.18

Kyrkans familjerådgivare samlar krafter i Vasa Share

Ett hundratal anställda från kyrkans familjerådgivningar är samlade från denna veckas onsdag till fredag i Vasa på ett tvåspråkigt forum för familjerådgivare. Kyrkans familjerådgivningar är med närmare 200 utbildade familjerådgivare och familjeterapeuter runt om i landet, det största täckande nätverk som erbjuder stöd till par och familjer. Varje år besöks kyrkans familjerådgivningar av närmare 18 000 människor.

Årets tema – Relationskraft – lyfter fram de nära relationerna som en kraftkälla och resurs. Dagarna fyller en viktig funktion för familjerådgivningarnas personal, som plattform för kontakt och utbyte av erfarenheter. Dessutom får deltagarna genom föreläsningar och arbete i mindre grupper en möjlighet att utvecklas professionellt. Forumet har detta år planerats av medarbetare både från Lappo stift och Borgå stift.

Par och familjeterapeut Aino Maija Rautkallio kommer att presentera en familjeterapeutisk metod ”Vakauttaminen” som utvecklats för att hjälpa människor med traumatiska erfarenheter. Utbildare och terapeut Kimmo Takanen föreläser om emotionella blockeringar, och familjerådgivare Leena Peltola berättar om självmedkänslan som ett skydd mot utmattning. Dessutom kan man på torsdagen i mindre grupper fördjupa sig i det ämne som intresserar i anknytning till dagarnas tema.

Forum för familjerådgivning arrangeras av Kyrkostyrelsens enhet för fostran och familjefrågor.

På torsdag 8.2 kl. 18 hålls i samband med forumet för familjerådgivarna en tvåspråkig mässa i Trefaldighetskyrkan som är öppen för allmänheten. Predikan hålls av biskop Simo Peura, liturger är Unto Kangasniemi och Siv Jern och kantor Katariina Korkman. Vox Luminum medverkar med musik.

Gå till "Nyheter"