23.03.18

Kyrkorådet föreslår att sex fastigheter slopas Share

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att Vasa kyrkliga samfällighet avstår från Dragnäsbäcks kyrka, Lepikko lägergård, Sunnanvik församlingshem, Skogsbergets församlingshem, bönehuset i Tervajoki samt missionsshopen på Handelsesplanaden. Förslaget är att verksamheten i lokalerna avslutas senast 31.5.2019 och att verksamheten flyttas till samfällighetens andra fastigheter.

Gemensamma kyrkofullmäktige behandlar ärendet på sammanträdet 11.4.2018.

Gemensamma kyrkorådet behandlade slopandet av fastigheter 22.3.2018.

Gå till "Nyheter"