04.12.17

Trefaldighetskyrkan och Lillkyro kyrka lyses upp på självständighetsdagen Share

Vasa kyrkliga samfällighet firar Finland 100 år genom festringning i kyrkklockorna på självständighetsdagen 6.12.2017 klockan 18. Festringningen genomförs i alla Vasa kyrkliga samfällighets kyrkor.

Firandet inleds i fastigheten på Skolhusgatan redan 5.12 kl. 18 då flaggorna hissas i flaggstängerna mot gatan. Flaggningen pågår över natten fram till självständighetsdagens kväll klockan 22. I samfällighetens övriga fastigheter påbörjas flaggningen på självständighetsdagen 6.12 klockan 18 och fortsätter till klockan 22.

Trefaldighetskyrkan och Lillkyro kyrka kommer även att festbelysas med vitt ljus 5.12 kl. 18 – 7.12 kl. 9 i enlighet med kyrkostyrelsens anvisningar. Granen framför Trefaldighetskyrkan är dekorerad med blåvita band med texten ”Fri, Vapaa” för att hedra veteranerna och Finland hundra år.

Gå till "Nyheter"