11.12.17

Vasa kyrkliga samfällighets budget för år 2018 godkändes Share

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa kyrkliga samfällighet godkände på sitt sammanträde 11.12.2017 samfällighetens budgetförslag för år 2018 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2018–2020.

De totala inkomsterna i budgeten för år 2018 uppgår till 14,7 miljoner euro. Skatteinkomsterna uppgår uppskattningsvis till 11,9 miljoner euro, i vilken ingår det statliga finansieringsstödet på 1,3 miljoner euro.
De totala utgifterna i budgeten är 14,8 miljoner euro. Personalutgifternas andel av helhetsutgifterna är 52,7 %.

Budgeten grundar sig på en kyrkoskatt på 1,40 % och innehåller antagandet att sju strandtomter i Köklot säljs för totalt 700 000 euro.

Finansieringsbehovet för planerade investeringar år 2018 är 1,9 miljoner euro. Det största enskilda investeringsprojektet är byggandet av församlingsgården i Lillkyro som påbörjades år 2017 och för vilket har budgeterats 1 350 000 euro år 2018, samt dess möblering, för vilken har reserverats 150 000 euro.

Gå till "Nyheter"