23.03.18

Ville Helin vald till övervaktmästare i Trefaldighetskyrkan Share

Ville Helin har valts till övervaktmästare i Trefaldighetskyrkan. Helin har arbetat som vik. vaktmästare och vik. övervaktmästare i Vasa kyrkliga samfällighet sedan hösten 2014. Till utbildningen är han elmontör. Tjänsten söktes av tio personer.

Gemensamma kyrkorådet valde ny övervaktmästare 22.3.2018.

Gå till "Nyheter"