27.09.16

Sähköinen asiointi otetaan käyttöön Share

Vaasan seurakuntayhtymässä ja siihen kuuluvissa seurakunnissa otetaan käyttöön sähköinen asiointi 3.10.2016 lukien. Näin päätti yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 15.9.2016.

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan internetin tai sähköpostin välityksellä tapahtuvaa asiointia. Seurakuntalaisille sähköisen asioinnin mahdollisuus tuo joustavuutta, koska se mahdollistaa asioinnin seurakunnan kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. Hallinnossa asioiden käsittely nopeutuu. Sähköisen asioinnin lisäksi seurakuntalaiset voivat jatkossakin asioida seurakunnan ja seurakuntayhtymän kanssa puhelimitse, tulemalla käymään tai kirjallisesti.

Vaasan seurakuntayhtymällä osoite on käytössään virallinen sähköpostiosoite, joka on vaasan.seurakuntayhtyma.fi, Vaasan suomalaisella seurakunnalla on osoite vaasan.suomalainen.seurakunta@evl.fi, Vaasan ruotsalaisella seurakunnaalla vasa.svenska.forsamling@evl.fi ja Vähänkyrön seurakunnalla vahankyron.seurakunta@evl.fi.

Mikäli asia on laitettu vireille sähköpostina, voi päätöksen antaa myös tiedoksi sähköpostina asianosaiselle. Päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä.
Vaasan seurakuntayhtymä ottaa KirkkoHR-ohjelman käyttöönsä rekrytoinneissa. KirkkoHR:n käyttöönottamisen jälkeen kaikki työhakemukset Vaasan seurakuntayhtymälle lähetetään sähköisessä muodossa.

Postitse lähetetty paperinen pöytäkirjanote katsotaan annetun tiedoksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä.

Siirry "Uutiset"-sivulle