05.10.18

Vaasan seurakuntayhtymä hakee hallintopäällikköä Share

Vaasan seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi

HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN

 

Vaasan seurakuntayhtymä on kolmen seurakunnan ( Vaasan suomalainen seurakunta, Vasa svenska församling ja Vähänkyrön seurakunta) muodostama seurakuntayhtymä, jonka tehtävänä on huolehtia mm. seurakuntien yhteisestä taloudesta, yhteisestä henkilöstö- ja muusta hallinnosta. Nämä tehtävät hoidetaan yhteisen kirkkoneuvoston alaisessa taloustoimistossa.

Taloustoimistossa toimii hallintopäällikkö, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat henkilöstöhallinnon kysymykset sekä erilaiset yleishallinnolliset tehtävät. Seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on henkilökuntaa 153.

Viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, lainopillinen tieto lasketaan eduksi, riittävä alan työkokemus ja seurakuntaelämän tuntemus sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito ja toisen hyvä kirjallinen ja suullinen taito. Hallintopäällikön virkaan voidaan valita evankelis-luterilaisen kirkkoon kuuluva, konfirmoitu henkilö.

Virka täytetään 7.1.2019 tai sopimuksen mukaan. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake Kirkko HR- järjestelmän kautta. Linkki lomakkeeseen: https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist?unitId=1433

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään7.11.2018 klo 16.00.

Tiedusteluihin vastaa talousjohtaja Juha Silander, 044 480 8400 tai vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, 044 480 8410.

Siirry "Uutiset"-sivulle