02.02.18

Vaasan seurakuntayhtymä hakee ylivahtimestaria Vaasan kirkkoon Share

Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistötoimi hakee

ylivahtimestaria

kokoaikaiseen virkasuhteeseen Vaasan kirkkoon.

Tarjoamme mielenkiintoisia, vaihtelevia ja monipuolisia tehtäviä.

Ylivahtimestarin työhön kuuluu seurakuntayhtymän kiinteistöjen hoito- ja huoltotehtävien lisäksi suntion tehtäviä, joihin sisältyy viikonloppu- ja iltatyötä. Odotamme vahtimestarilta käytännön monipuolista osaamista kiinteistönhoidossa, joustavuutta työajoissa, yhteistyötaitoa ja palveluasennetta.

Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen vahtimestarien ja vahtimestari-siivoojientyöaikasuunnitelmien laadintaan, kirkon esittelyt sekä muut työnantajan osoittamat tehtävät.

Pääasiallinen työpaikka on Vaasan kirkko.

Virkaan voidaan valita henkilö, joka kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja jolla on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai käytännön ammattitehtävissä hankittu kokemus. Kielivaatimukset ovat suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen taito, jotka on osoitettava todistuksella siten kuin kieliasetuksessa 2003/481 tai asetuksessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään.

Virkasuhteen menestyksellinen hoito edellyttää kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. Työtehtävien hoidossa tarvitaan oman auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy KIRVESTES:n vaativuusryhmä 403 mukaan. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen, ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Työsuhde alkaa 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteessa on 4 kuukauden koeaika ja virkasuhteeseen valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen valintapäätöksen vahvistamista.

Haastattelut pidetään 27.2.2018.

Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho p. 044 480 8420 tai työnjohtaja Tommi Suomela p. 044 480 8422.

Hakemukset on jätettävä sähköisesti Kirkko HR-järjestelmän kautta https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist?unitId=1433 19.2.2018 klo 16.00 mennessä.


 

Vaasan suomalainen seurakunta, Vasa svenska församling ja Vähänkyrön seurakunta muodostavat Vaasan seurakuntayhtymän. Seurakuntien läsnä oleva väestö on noin 48 000 henkilöä. Läsnä olevan väestön osuus kaupungin väkimäärästä on noin 76 %.

Yhtymä vastaa seurakuntien sairaalasielunhoidosta, perheneuvonnasta ja hautaustoimesta sekä hoitaa kiinteistöt, talous- ja henkilöstöasiat ja yleishallinnon. Seurakuntien ja yhtymän henkilöstön kokonaismäärä on noin 170.

Siirry "Uutiset"-sivulle