01.12.17

Vaasan seurakuntayhtymän hautaustoimi hakee erityisammattimiestä Share

Vaasan seurakuntayhtymän hautaustoimi hakee

erityisammattimiestä

työsopimussuhteeseen.


Tarjoamme mielenkiintoisia, vaihtelevia ja monipuolisia tehtäviä.

Erityisammattimiehen tehtävä painottuu työkoneiden kuljettamiseen, mutta sisältää myös haudankaivuuta, vainajien tuhkaamista, vahtimestarityöskentelyä hautauksiin liittyen sekä asiakaspalvelua. Työhön sisältyy myös lauantaivuoroja kappelissa sekä mahdollisia vuorolistan mukaisia aluepäivystysvuoroja. Tehtävänkuvaan voi kuulua lisäksi muuta hautausmaan hoitoa, vihertöitä ja kiinteistönhoidon tehtäviä.

Erityisammattimies palvelee työtehtävissään myös omaisia ja on vahtimestarin tehtävissä mukana hengellisissä toimituksissa. Hengelliset toimitukset voivat olla sekä suomen että ruotsin kielellä. Näin tehtävään sisältyy työtehtäviä, joiden hoitaminen edellyttää kirkon jäsenyyttä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen sekä suomen tai ruotsin kielen hyvä kirjallinen ja suullinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen taito, joka on osoitettava todistuksella siten kuin kieliasetuksessa 2003/481 tai asetukessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään.

Arvostamme käytännön työn osaamista ja ihmissuhdetaitoja. Onnistunutta tehtävien hoitoa edesauttaa hyvä ja huolellinen työkoneiden käyttö- ja huoltotaito. Kiinnostus uuden oppimiseen on olennaista, kaikkiin tehtäviin perehdytetään.

Työsopimussuhteen palkka määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 402 kuukausipalkan mukaan. Työaika on 38 h 45 min viikossa. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävä täytetään 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors puh. 044 480 8470.

Tehtävää haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake Kirkko HR- järjestelmän kautta (hakulomake julkaistaan 3.12.2017). Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 22.12.2017 klo 16.00.

Siirry "Uutiset"-sivulle