Hautojen hoito

 

Miksi hautoja hoidetaan?


Suomessa on pitkä perinne hautausmaiden ja hautojen hoitamisessa. Yleisen viihtyvyyden, turvallisuuden ja hautausmaiden arvokkuuden takia Vaasan seurakuntayhtymä haluaa ylläpitää korkeaa laatua hautojen hoidossa.

Kuka hoitaa hautaa?

Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta. Haudat jakautuvat käyttösuunnitelman mukaan hoidollisesti kolmeen ryhmään:
 

  • Hauta, joka sijaitsee hautakaavan mukaisella reunakivialueella. Hautaa voidaan hoitaa itse tai antaa seurakuntayhtymän tehtäväksi korvausta vastaan.
  • Hauta, joka sijaitsee hautakaavan mukaisesti yhtenäisellä nurmikkoalueella. Omaiset voivat istuttaa kukkia haudalle, mutta varsinainen haudan hoito tilataan yhtymästä voimassa olevaa haudanhoitomaksua vastaan. Hoitomaksu on haudan hallinta-ajan ajankohdasta riippuen vuosittainen, määräaikainen tai hallinta-aikainen.
  • Hautausmailla sijaitsevat muistolehdot ja sirottelualueet hoidetaan seurakuntayhtymän kustannuksella.

 

Nurmialueella olevan haudan hoito-ohje

Yleistä

Hautojen hoidon lähtökohtana on, että hauta on siistissä, hautausmaan arvon mukaisessa kunnossa

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa. Haudan hoidon voi halutessaan tilata myös Vaasan seurakuntayhtymältä.

Hautausmaan käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa.

Haudan pinta

Hauta-alue tulee pitää puhtaana roskista ja rikkakasveista. Haudan nurmi- tai hiekkapinnan tulee olla siisti. 

Kukat ja kasvit

Hautamuistomerkin eteen perustettuun kukkatilaan voi halutessaan istuttaa kesäkukkia, monivuotisia kukkia tai sipulikukkia. Kukkien istuttaminen ei kuitenkaan ole pakollista. Pääasia on, että hauta on muutoin yleisilmeeltään hoidettu. Haudalle ei saa istuttaa puita tai pensaita. Istutukset eivät myöskään saa levitä naapurihautojen puolelle, eivätkä ne saa täysikasvuisina olla haitaksi ympäristölle. Haudalle kuulumattomat puut, pensaat, havukasvit, aidat ym. rakenteet voidaan määrätä poistettavaksi.

Hautausmaan henkilökunta neuvoo mielellään kasvivalinnoissa ja muissa haudan hoitoon liittyvissä asioissa.

Muistomerkki

Haudalle saa asentaa vain Vaasan seurakuntayhtymän hautaustoimen käyttösuunnitelman mukaisen, hautaustoimen hyväksymän, hautamuistomerkin. Hautamuistomerkin kunnossapito kuuluu aina omaisille. Muistomerkki ei saa olla vaarallisesti kallellaan! Turvallisuussyistä vinossa olevaa muistomerkkiä ei saa keinotekoisesti yrittää suoristaa esim. asentamalla muistomerkin ja sen alustan väliin kiviä tai muita esineitä kiiloiksi.

Lyhdyt

Hautausmaalla luontoa voidaan suojella ympäristöystävällisillä valinnoilla. Ympäristön kannalta paras vaihtoehto on kestävä kynttilälyhty, jonka sisään voidaan laittaa palamaan tavallinen kuoreton kynttilä, esim. pöytäkynttilä. Kynttilälyhdyt ja paristokäyttöiset kynttilät tulee viedä pois huhtikuun loppuun mennessä.

Muuta huomioitavaa

Vaasan hautausmailla noudatetaan valtakunnallisia ja alueellisia jätehuoltomääräyksiä. Jätteenkeräyspisteissä on astiat poltettavalle, maatuvalle ja metallijätteelle. Hautausmailla sijaitseviin jäteastioihin saa laittaa vain haudoilta kertyvää jätettä.

Vaasan seurakuntayhtymän hautaustoimen hoitokausi alkaa yleissiivouksella toukokuussa. Koko hautausmaa siistitään ja haudoilta poistetaan talvikoristeet (havut, kanervat, kynttilät ym.). Hautaustoimi ei vastaa rikkoutuneista tai kadonneista esineistä.

Vaasan seurakuntayhtymän hautaustoimi ei vastaa haudan muistomerkkiin, haudalla oleviin koristeisiin tai istutuksiin kohdistuvista vahingoista, tai katoamisesta, jotka on aiheuttanut ilkivalta, luonnonvoimat tai muut hautaustoimesta riippumattomaton syy.

 

Reunakivialueella olevan haudan hoito-ohje

Yleistä

Haudan hoidon lähtökohtana on, että hauta on siistissä, hautausmaan arvon mukaisessa kunnossa. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita hautaan voidaan haudata, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa. Reunakivellisen haudan hoidon voi halutessaan tilata myös Vaasan seurakuntayhtymältä.

Hautausmaiden käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa.
 

Haudan pinta

Hauta-alue tulee pitää puhtaana roskista ja rikkakasveista. Haudan nurmi- tai hiekkapinnan tulee olla siisti.
 

Kukat ja kasvit

Hautamuistomerkin eteen perustettuun kukkatilaan voi halutessaan istuttaa kesäkukkia, monivuotisia kukkia tai sipulikukkia. Kukkien istuttaminen kuitenkaan ole pakollista. Pääasia on, että hauta on muutoin yleisilmeeltään hoidettu. Haudalle ei saa istuttaa puita tai pensaita. Istutukset eivät myöskään saa levitä naapurihautojen puolelle, eivätkä ne saa täysikasvuisina olla haitaksi ympäristölle. Haudalle kuulumattomat puut, pensaat, havukasvit aidat, ym. rakenteet voidaan määrätä poistettavaksi.

Hautausmaan henkilökunta neuvoo mielellään kasvivalinnoissa ja muissa haudan hoitoon liittyvissä asioissa.
 

Muistomerkki ja reunakivet

Haudalle voidaan asentaa vain Vaasan seurakuntayhtymän hautaustoimen käyttösuunnitelman mukainen, hyväksytty hautamuistomerkki, reunakivialueella olevalla haudalla tulee lisäksi olla reunakivet.

Hautamuistomerkin ja reunakivien kunnossapito kuuluu aina omaisille. Muistomerkki ei saa olla vaarallisesti kallellaan! Turvallisuussyistä muistomerkkiä ei kuitenkaan saa keinotekoisesti yrittää suoristaa esim. asentamalla muistomerkin ja sen alustan väliin kiviä tai muita esineitä kiiloiksi. Hoidetulla haudalla myös reunakivien tulee olla suorassa. 
 

Lyhdyt

Hautausmaalla luontoa voidaan suojella ympäristöystävällisillä valinnoilla. Ympäristön kannalta paras vaihtoehto on kestävä kynttilälyhty, jonka sisään voidaan laittaa palamaan tavallinen kuoreton kynttilä, esim. pöytäkynttilä. Kynttilälyhdyt ja paristokäyttöiset kynttilät tulee viedä pois huhtikuun loppuun mennessä.
 

Muuta huomioitavaa

Vaasan hautausmailla noudatetaan valtakunnallisia ja alueellisia jätehuoltomääräyksiä. Jätteenkeräyspisteissä on astiat poltettavalle-, maatuvalle- ja metallijätteelle. Hautausmailla sijaitseviin jäteastioihin saa laittaa vain haudoilta kertyvää jätettä.

Vaasan seurakuntayhtymän hautaustoimen hoitokausi alkaa yleissiivouksella toukokuussa. Koko hautausmaa siistitään ja haudoilta poistetaan talvikoristeet (havut, kanervat, kynttilät ym.). Vaasan seurakuntayhtymä ei vastaa haudan muistomerkkiin, haudalla oleviin koristeisiin tai istutuksiin kohdistuvista vahingoista, tai katoamisesta, jotka on aiheuttanut ilkivalta, luonnonvoimat tai muu hautaustoimesta riippumaton syy.

 

Hautamuistomerkit ovat haudanhaltijan vastuulla

Hautaoikeuden haltijan on huolehdittava muistomerkin oikaisemisesta niin, ettei se aiheuta vahingon vaaraa. Vinossa oleva muistomerkki on vaarallinen sekä omaisille, hautausmaan työtekijöille että muille hautausmaalla vieraileville.

Vinossa olevia muistomerkkejä.


Muistomerkin kallistuminen johtuu yleensä vinossa olevasta pohjakivestä.

Kaatunut muistomerkki.

 

Älä suorista kivillä tai kiiloilla.

Turvallisuussyistä muistomerkkiä ei saa keinotekoisesti yrittää suoristaa esim. asentamalla muistomerkin ja sen alustan väliin kiviä tai kiiloja.

 

Toivomme että Vaasan seurakuntayhtymän hautausmaat olisivat turvallisia ja miellyttäviä paikkoja vierailla.

Käänny hautausmaan toimiston puoleen, kun sinulla on kysymyksiä hautojen hoidosta puh. 044 480 8471.

 

Huom. Liitteet aukeavat selaimella Chrome. Selvittelemme ongelmia liitteiden avaamisessa muilla selaimilla.


Linkki hautaustoimen ohjesääntöön ja käyttösuunnitelmaan (pdf 5,8 MB)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Keltaisia vaahterapuun lehtiä nurmikolla ja haudoilla

Hauta-alueen hoito ja haudoille istutettavat kukat

Hautojen hoitohinnasto löytyy erilliseltä alasivulta.

Linkki verkkosivulle, jossa hautojen hoitohinnasto

Kynttilä haudalle pyhäinpäiväksi tai jouluksi - kysy palvelua hautausmaan toimistosta.

käsi kaivaa pienellä lapiolla haudan kukkapaikkaa

Haudalle tehtävät kunnostustyöt

Haudan kivityö

  • Kivityöllä tarkoitetaan haudan muistomerkin ja mahdollisten reunakivien oikaisua.

Haudan peruskunnostus

  • Peruskunnostuksella tarkoitetaan reunakivihaudoille tehtävää pintarakenteiden uusimista.
    • Nurmipintaisessa haudassa multa vaihdetaan  noin 20-25 cm:n syvyydeltä, pinta tasoitetaan ja kylvetään uusi nurmikko.
    • Murskepintaisessa haudassa pinnan pohjarakenteet uusitaan ja pinta katetaan uudella puhtaalla murskeella.

Kysy haudalle tehtävistä kunnostustöistä ja niiden hinnoista hautausmaan toimistosta.