Kolme miestä alttarin takana metsässä.
Kesäkuussa 2021 Pyhiinvaeltajankirkko ja -polku vihittiin käyttöön. Kuva: Seppo Ylimannila.

Kestävä kehitys

Vaasan seurakuntayhtymä sitoutuu Kirkon energia- ja ilmastostrategian "Hiilineutraali kirkko 2030" tavoitteisiin. Vaasan seurakuntayhtymän energia- ja ilmastostrategiassa vastataan siihen, miten Vaasan seurakuntayhtymä toteuttaa Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita.

Ympäristöohjelmalla varmistetaan asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttaminen ja näiden tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmän toimesta.

Kirkon ympäristödiplomi

Kirkkohallituksen virastokollegio myönsi Kirkon ympäristödiplomin Vaasan evankelis-luterilaisille seurakunnille 21.12.2022. Diplomi on voimassa 20.12.2027 saakka.

Kasvi. Teksti: Kirkon ympäristödiplomi.

Ympäristökasvatus

Jokaisella seurakunnalla on omat ympäristökasvatussuunnitelmat.

Jätehuolto ja kiertotalous

Vaasan seurakuntayhtymän jätehuoltosuunnitelmassa on asetettu tavoitteet jätteen määrän vähentämiseksi ja hyötyjätteen keräyksen tehostamiseksi.

Diplomikauden tavoitteena on kouluttaa henkilöstöä, jotta henkilöstö ymmärtää jätelain keskeisimmät asiat toiminnan kannalta. Syksyllä 2022 koko henkilöstö osallistui koulutukseen jätelaista, ja siitä miten Vaasan seudun lajittelu on järjestetty. Osaava henkilöstö ohjeistaa sujuvasti muita seurakuntalaisia ja tilojen käyttäjiä lajittelussa. Kiinteistöjen jätehuollosta vastaavat koulutetaan, jotta he osaavat ohjeistaa käyttäjiä lajitteluun.

Ruoka ja keittiö

Vaasan seurakuntayhtymän ruokalistasuunnittelussa pyritään käytettävien elintarvikkeiden osalta mahdollisimman yhtenäiseen ja tehokkaaseen varastonkiertoon. Lounasruokailussa yli jäänyt ruoka jäähdytetään välittömästi ja hyödynnetään diakoniaruokailussa. Lisäksi toimitaan yhteistyössä Vaasan ruoka-avun kanssa, jonka kautta ylijäämäruoka pääsee myös kiertoon.

Seurakuntayhtymän keittiöön on hankittu pakkauskone, jonka avulla ruoka pakataan annospakkauksiin ja voidaan helpommin saattaa annospakkauksissa jakoon eteenpäin.

Seurakuntayhtymän toiminnassa on vähennetty kertakäyttötuotteiden käyttöä. Tulevalla diplomikaudella pyritään vähentämään kertakäyttötuotteiden käyttöä entisestään ja rajoittaa käyttö vain erityisiin poikkeustapauksiin.

Tulevalla diplomikaudella pyritään lisäämään kasvisruoan osuutta ruokailuissa.

Vaasan seurakuntayhtymä, suomalainen seurakunta ja Vasa svenska församling ovat Reilun kaupan seurakuntia. Vähänkyrön seurakunta on myös hakenut Reilun kaupan seurakunnan arvonimeä. 

Energia ja kiinteistöt

Kiinteistöstrategiaa päivitetään parhaillaan. Strategiassa tullaan määrittämään rakennusten käyttöä koskevat suuntaviivat tuleville vuosille ja otetaan huomioon kirkon energia- ja ilmastostrategiassa asetettuja tavoitteita.

Hautausmaat ja viheralueet

Hautausmailla suositaan paikkakohtaista kastelua. Paikkakohtaisen kastelun avulla vähennetään turhaa vedenkulutusta kastelemalla vain tarpeeseen.

Muistolehto, jonka takan metsää.

Hautausmailla on siirrytty kokonaan hidasliukoisiin lannoitteisiin sekä luonnonlannoitteisiin. Rikkakasvien torjunnassa käytetään ainoastaan mekaanisia menetelmiä, käytössä ei ole lainkaan torjunta-aineita.

Kaikki hautaustoimen omat yleiset istutukset ovat perennaistutuksia. Monivuotisten kasvien valinnassa käytetään Vaasan kasvuolosuhteissa menestyviä lajeja. Perennahoito otetaan vaihtoehdoksi perinteiselle kesäkukkahoidolle.

Metsät ja muut luontoalueet

Tavoitteena metsänhoitosuunnitelmassa mainitaan kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot. Kestävä metsänhoito ottaa huomioon metsän hyödyntämiseen kohdennetun kapasiteetin turvallisesti niin, että puuta kasvaa suhteessa enemmän kuin sitä hakataan. Näin turvataan metsän toiminta tehokkaana hiilinieluna. Hakkuita tai metsänhoidollisia toimenpiteitä ei ole suunniteltu kesäkaudelle vuodesta 2021 eteenpäin.

Seurakuntayhtymän metsissä on muutamia käsittelystä vapautettuja metsäkohteita. Alueita ei virallisesti ole rekisteröity vapaehtoiseen suojeluun, mutta ne on jätetty metsänkäsittelytoimenpiteiden ulkopuolelle. Arvokkaita metsäkohteita löytyy Maunukselan metsätilalta, jossa on kaksi luonnontilaista suoaluetta. Kummatkin kohteet ovat metsänhoidollisesti jätetty käsittelemättä, eikä niissä tulla koskaan tekemään mitään metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Pyhiinvaeltajankirkko ja -polku

Meren rannalle UNESCO:n maailmanperintöalueelle syksyllä 2021 raivattu ja rakennettu Pyhiinvaeltajankirkko ja -polku on ensimmäinen Vaasan seudun pyhiinvaellusalue. 

Alue kutsuu kulkemaan luonnossa vuodenaikojen mukaan vaihtuvissa maisemissa, kokemaan hiljaisuudessa metsäisen luonnon ja meren läheisyyden. Hengellisyys ja henkisyys, yksinkertaisuus ja kiireettömyys, huolettomuus ja vapaus saavat pyhällä matkallaan kulkevan sydämessä ja mielessä tilaa. 

Polku metsässä.

Ympäristötyöryhmä

Vaasan seurakuntayhtymän ympäristöryörymhän tehtävänä on huolehtia ja valvoa Vaasan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien ympäristötavoitteiden toteutumisesta Vaasan seurakuntayhtymän ympäristöohjelman mukaan. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ympäristötyöryhmän 23.2.2023 ja täydensi sitä 23.11.2023.

Ympäristötyöryhmä 2023–2027

Miikka Rautavirta, Vaasan seurakuntayhtymä
Annette Ratilainen, Vaasan seurakuntayhtymä
Selim Laurén, Vaasan seurakuntayhtymä
Antti Kotkanoksa, Vaasan seurakuntayhtymä
Jatta Riihimäki, Vaasan seurakuntayhtymä
Minna Hirvilammi, Vaasan suomalainen seurakunta
Anna-Karin Lärka, Vasa svenska församling
Johanna Backholm, Vasa svenska församling
Jouni Viirimäki, Vähänkyrön seurakunta
Olli Autio, luottamushenkilö, ympäristötyöryhmän puheenjohtaja
Tuula Närvä, luottamushenkilö
Ilmo Eerola, luottamushenkilö

Ota yhteyttä

leirikeskuksenhoitaja
Kiinteistöpalvelut
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo

Vaasan seurakuntayhtymän ympäristövastaava.

työnjohtaja
Hautauspalvelut
Vaasan hautausmaa, Vöyrinkatu 1
65100 Vaasa

Vaasan seurakuntayhtymän ympäristövastaava.

viestinnän asiantuntija
Viestintäpalvelut
Raastuvankatu 13, 3. krs
65100 Vaasa

Verkkopalvelu, painotuotteet, mediayhteydet, sosiaaliset mediat. Vaasan seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmän jäsen.

ruokapalvelupäällikkö
Emäntäpalvelut
Koulukatu 26 B, 5. krs
65100 Vaasa

Vaasan seurakuntayhtymän Reilun kaupan yhteyshenkilö.