Ruskea kivitalo kadunvarressa.

Uudesta seurakuntakeskuksesta suunnitellaan kutsuva ja houkutteleva kokonaisuus kaikille 

Vaasan seurakuntayhtymän seurakuntakeskus Koulukatu 26–28:ssa ja Vaasanpuistikko 3 E:ssä on kokonaisuus kolmesta eri rakennuksesta. Koulukatu 26 on rakennettu 1950-luvulla ja Koulukatu 28 sekä Vaasanpuistikko 3 E ovat rakennettu 1970-luvulla. Rakennukset ovat huonossa kunnossa, hankalasti muunneltavissa, eivätkä palvele enää tarkoitustaan. Sisäilman laatu on ollut huono ja seurakuntayhtymän ja seurakuntien henkilöstö muutti pois kiinteistöstä syksyllä 2023. 

Koulukatu 26–28:ssa iso ja pieni seurakuntasali sekä henkilökunnan ruokala ovat edelleen käytössä. 

Uuden seurakuntakeskuksen suunnittelu aloitettiin 2021 

Vaasan seurakuntayhtymä aloitti uuden seurakuntakeskuksen suunnittelun nykyiselle tontilleen jo vuonna 2021 suunnittelutyöryhmän asettamisella. Tällä hetkellä seurakuntayhtymä tekee tiiviisti yhteistyötä Vaasan kaupungin kaavoituksen kanssa asemakaavamuutoshankkeen parissa. Tavoitteena on mahdollistaa seurakuntakeskuksen tontin asemakaavan vastaamaan entistä paremmin muuttuneisiin tarpeisiin. 

Yleisötilaisuus 2.5.2024

Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville 23.4.–23.5.2024 väliseksi ajaksi.

Linkki Vaasan kaupungin verkkosivulle, jossa seurakuntakeskuksen asemakaavaluonnos on nähtävilläLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Vaasan kaupungin asemakaavoituksen tavoitteena on kehittää Koulukatu 26–28 sijaitsevan seurakuntakeskuksen korttelista korkeatasoinen toimitila- ja asuinrakennuskokonaisuus. 

Vaasan kaupungin kaavoitus järjestää yhdessä seurakuntayhtymän kanssa yleisötilaisuuden 2.5.2024 kello 17.30 isossa seurakuntasalissa, Koulukatu 28, jonne kaupunkilaiset ovat tervetulleita keskustelemaan asemakaavaluonnoksesta. 

Rakennushankkeen etenemisen prosessi 

Rakennushanke on pitkä prosessi, jossa on monta vaihetta, aina tarveselvityksestä valmiiseen rakennukseen.

Vihreällä: tarveselvitys. Punaisella: Hankesuunnittelu ja kaavoitus, suunnitelun valmistelu, ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu, toteutussuunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentaminen, käyttöönotto ja takuuaika.

Seurakuntakeskuksen osalta on tehty tilatarveselvitys huhti-kesäkuussa 2022, jonka laatimisen yhteydessä on kuultu laajasti seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstöä.  

Tilatarveselvitys tehtiin haastattelemalla seurakuntien eri työntekijäryhmiä toimialoittain ja keskustelemalla tilatarpeista ja nykyisten rakennusten tulevaisuudesta ja tilojen kehittämisestä tulevaisuuden tarpeita varten. Keskusteluissa tuli esille myös osan toiminnoista voivan siirtyä yhtymän muualla sijaitseviin tiloihin. Keskusteluissa tuotiin selkeästi esiin Koulukadun tilojen puutteet sekä tilallisesti että teknisesti pintamateriaalien ja rakennustekniikan suhteen. 

Lataa tilatarveselvitysLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Suunnittelutyöryhmä 

Yhteinen kirkkoneuvosto asetti suunnittelutyöryhmän kokouksessaan 21.10.2021. Työryhmän tehtävänä on edesauttaa kaavoitusprosessin etenemistä, laatia toimitilahanketta koskevia esityksiä ja aloitteita kiinteistöjohtokunnalle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä seurata, että toimitilahankeprosessi etenee suunnitelmien mukaisesti. Työryhmä työskentelee siihen saakka, kunnes hankkeelle on saatu lainvoimainen rakennuslupa.  

Työryhmään kuuluu: 

Mikko Uljas, Vaasan suomalaisen seurakunnan luottamushenkilö  
Dick Jungerstam, Vasa svenska församlingin luottamushenkilö 
Mikael Still, Vasa svenska församlingin luottamushenkilö 
Erkki Teppo, Vaasan suomalaisen seurakunnan luottamushenkilö 
Tauno Tuomisto, Vaasan suomalaisen seurakunnan luottamushenkilö 
Tiina Keinänen, Vaasan suomalaisen seurakunnan hallintokappalainen 
Mikael Forslund, Vasa svenska församlingin kirkkoherra 
Reetta Hietaharju, Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö (4.9.2023 lähtien) 
Kjell Fellman, Vaasan seurakuntayhtymän talousjohtaja 

Yhteistyö Vaasan kaupungin kanssa 

Seurakuntakeskushankkeen kaavoitusyhteistyössä kaupungin kanssa on ollut mukana seurakuntayhtymästä:  

Kjell Fellman, talousjohtaja 
Reetta Hietaharju, kiinteistöpäällikkö 
Mikko Uljas, kiinteistöjohtokunnan pj  
Per Strömman, asiantuntija, BC-Consulting 
Kalle Viljanen, arkkitehti, Arkkitehdit Rintamäki Viljanen + J Oy 

Purkuluvan hakeminen 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 22.2.2024, että seurakuntayhtymä saa hakea purkulupaa rakennusvalvonnalta Koulukatu 28 ja Vaasanpuistikko 3 E:n rakennuksille. Päätös purkuluvan hakemisesta jo tässä vaiheessa tehtiin, jotta se olisi voimassa silloin, kun asemakaava saa lainvoimaisuuden. Mikäli kaupunginvaltuuston hyväksymästä asemakaavasta tehdään valitus, astuu rakennuskielto automaattisesti voimaan ja kiellon aikana ei ole mahdollista hakea minkäänlaisia lupia. Rakennuksen varsinainen purkupäätös riippuu uuden asemakaavan antamista rakennusmahdollisuuksista ja se tullaan käsittelemään erikseen hankesuunnitteluvaiheessa. 

Lisätietoja

kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöpalvelut
Raastuvankatu 13, 3. krs
65100 Vaasa