Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntien yhteisten asioiden valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä. Se toimii seurakuntayhtymän toiminnan johdossa ja käyttää sille kuuluvissa asioissa päätösvaltaa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin määräämä jomman kumman seurakunnan kirkkoherra ja muina jäseninä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat 11 muuta henkilöä. 

Puheenjohtajan toimii yhtymään kuuluvan seurakunnan kirkkoherra. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Vaasan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi 20212022 Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran Tuomo Klapuri. Varapuheenjohtaja vuosina 2021–2022 toimii Olli Autio.

Esittelijöinä toimivat Vaasan seurakuntayhtymän talousjohtaja, hallintopäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja hautaustoimen päällikkö. Kokousten sihteerinä toimii hallintopäällikkö.

Kokouspäivämäärät

2022

 • 27.1.
 • 24.2.
 • 24.3.
 • 21.4.
 • 12.5.
 • 16.6.
 • 25.8. hautausmaiden katselmus Vähässäkyrössä
 • 29.9.
 • 3.11.
 • 24.11.
 • 15.12.

2023

 • 26.1.
 • 23.2.
 • 23.3.
 • 19.4.
 • 10.5.
 • 15.6.
 • 24.8. hautausmaiden katselmus
 • 28.9.
 • 2.11.
 • 23.11.
 • 14.12.

Ota yhteyttä

kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Koulukatu 26–28
65100 Vaasa
talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut
Koulukatu 26 B, 5. krs
65100 Vaasa

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet vuosina 2021–2022

 Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
 Autio Olli, varapuheenjohtaja Haapanen Pekka
 Aurala Marja Kellokoski-Pakkala Kaija
 Jern Olav Sjöberg Erik
 Lax Christel Salmenheimo-West Ulla
 Mäki Tiina Finne Elisa
 Mänty Salme Höykinpuro Arja
 Piipponen Merja Pellinen Helle
 Still Mikael Sundback Anna
 Teppo Erkki Karhu Pauli
 Tuomisto Tauno Niemelä Kai
 Öljymäki Mauri Luoma Kai

 

Puheenjohtajana yhteisessä kirkkoneuvostossa vuosina 2021–2022 toimii Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tuomo Klapuri

 

Suunnitteluryhmä vuosina 2021–2022

JäsenetHenkilökohtaiset varajäsenet
Aurala MarjaKellokoski-Pakkala Kaija
Autio OlliÖljymäki Mauri
Jern OlavStill Mikael
Lax ChristelSalmenheimo-West Ulla
Mäki TiinaFinne Elisa
Teppo ErkkiLaunonen Merja
Tuomisto Tauno, varapj.Niemelä Kai

 

Suunnitteluryhmän jäseninä ovat viran puolesta seurakuntien kirkkoherrat sekä talousjohtaja, joka toimii myös suunnitteluryhmän esittelijänä ja sihteerinä. Puheenjohtajana toimii Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tuomo Klapuri

Suunnitteluryhmän tehtävänä on suunnitella, suorittaa valmisteluja ja antaa lausuntoja yhteisen kirkkoneuvoston työskentelyä varten seurakuntayhtymän talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa. Suunnitteluryhmällä on oikeus kuulla asiantuntijoita. Suunnitteluryhmän pöytäkirjat esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi.