Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntien yhteisten asioiden valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä. Se toimii seurakuntayhtymän toiminnan johdossa ja käyttää sille kuuluvissa asioissa päätösvaltaa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin määräämä jomman kumman seurakunnan kirkkoherra ja muina jäseninä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat 11 muuta henkilöä. 

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana 1.9.–31.12.2018 sekä 1.1.2019–31.12.2020 toimii Vähänkyrön seurakunnan kirkkoherra Petri Hautala.

Esittelijänä toimii Vaasan seurakuntayhtymän talousjohtaja ja sihteerinä hallintopäällikkö.

Kokouspäivämäärät

2018

 • 25.1.
 • 15.2.
 • 22.3.
 • 4.4. (ylimääräinen kokous)
 • 26.4.
 • 15.5.
 • 14.6.
 • 28.6. (ylimääräinen kokous)
 • 29.8. (Huom. Siirretty päivämäärä)
 • 26.9.
 • 1.11.
 • 27.11.
 • 18.12.

2019

 • 17.1.
 • 14.2.
 • 21.3.
 • 17.4.
 • 8.5.
 • 13.6.
 • 29.8. (hautusmaiden katselmus)
 • 25.9.
 • 31.10.
 • 28.11.
 • 17.12.
ma hallintopäällikkö
Hallinto- ja talouspalvelut
Koulukatu 26 B, 5. krs
65100 Vaasa
talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut
Koulukatu 26 B, 5. krs
65100 Vaasa

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet vuosina 2017–2018

 Jäsenet  Heniklökohtaiset varajäsenet
 Sjöberg Erik, viceordf.  
 Andressén Maj-Britt  Sjöberg Gunborg
 Autio Olli  Höykinpuro Arja
 Härö Hannu  Halonen Jorma
 Launonen Tarja  Penttilä Olli
 Lax Christel  Huhta Harri
 Mäki Tiina  Lähdemäki Seija
 Niemelä Kai  Tuomisto Tauno
 Piipponen Merja  Airaksinen-Rajala Olli
 Teppo Erkki  Rantala Juha
 Öljymäki Mauri  Halonen Anniina

 

Suunnitteluryhmä vuosina 2017–2018

Autio Olli
Härö Hannu
Launonen Tarja
Lax Christel
Piipponen Merja
Sjöberg Erik
Tuomisto Tauno, viceordförande

Suunnitteluryhmän jäseninä ovat viran puolesta seurakuntien kirkkoherrat sekä talousjohtaja, joka toimii myös suunnitteluryhmän esittelijänä ja sihteerinä. Puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Hautala.

Suunnitteluryhmän tehtävänä on suunnitella, suorittaa valmisteluja ja antaa lausuntoja yhteisen kirkkoneuvoston työskentelyä varten seurakuntayhtymän talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa. Suunnitteluryhmällä on oikeus kuulla asiantuntijoita. Suunnitteluryhmän pöytäkirjat esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi.