Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntien yhteisten asioiden valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä. Se toimii seurakuntayhtymän toiminnan johdossa ja käyttää sille kuuluvissa asioissa päätösvaltaa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin määräämä jomman kumman seurakunnan kirkkoherra ja muina jäseninä yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat 11 muuta henkilöä. 

Puheenjohtajan toimii yhtymään kuuluvan seurakunnan kirkkoherra. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kaudelle 1.9.201831.12.2020 puheenjohtajaksi Vähänkyrön seurakunnan kirkkoherra Petri Hautalan. Varapuheenjohtaja vuosina 2019–2020 toimii Olav Jern.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on 11.11.2020 määrännyt Vaasan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi 20212022 Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran Tuomo Klapuri.

Esittelijänä toimii Vaasan seurakuntayhtymän talousjohtaja ja sihteerinä hallintopäällikkö.

Kokouspäivämäärät

2021

 • 27.1.
 • 25.2.
 • 25.3.
 • 21.4.
 • 12.5.
 • 17.6.
 • 25.8. hautausmaiden katselmus
 • 28.9.
 • 4.11.
 • 25.11.
 • 16.12.

Ota yhteyttä

kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kirstantie 7
66500 Vähäkyrö
vs. talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut
Koulukatu 26 B, 5. krs
65100 Vaasa
talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut
Koulukatu 26 B, 5. krs
65100 Vaasa

Virkavapaalla 31.10.2021 saakka.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet vuosina 2019–2020

 Jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet
 Jern Olav, varapuheenjohtaja  Sjöberg Erik
 Aurala Marja  Kellokoski-Pakkala Kaija
 Autio Olli  
 Launonen Tarja  Finne Elisa
 Lax Christel  Salmenheimo-West Ulla
 Mäenpää Maija-Liisa  Höykinpuro Arja
 Piipponen Merja  Pellinen Helle
 Still Mikael  Sundback Anna
 Teppo Erkki  Karhu Pauli
 Tuomisto Tauno  Niemelä Kai
 Öljymäki Mauri  Luoma Kai

 

Suunnitteluryhmä vuosina 2019–2020

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Aurala Marja Kellokoski-Pakkala Kaija
Autio Olli Öljymäki Mauri
Jern Olav Still Mikael
Lax Christel Salmenheimo-West Ulla
Launonen Tarja Mäki Tiina
Piipponen Merja Teppo Erkki
Tuomisto Tauno, varapj. Niemelä Kai

 

Suunnitteluryhmän jäseninä ovat viran puolesta seurakuntien kirkkoherrat sekä talousjohtaja, joka toimii myös suunnitteluryhmän esittelijänä ja sihteerinä. Puheenjohtajana toimii Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tuomo Klapuri

Suunnitteluryhmän tehtävänä on suunnitella, suorittaa valmisteluja ja antaa lausuntoja yhteisen kirkkoneuvoston työskentelyä varten seurakuntayhtymän talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa. Suunnitteluryhmällä on oikeus kuulla asiantuntijoita. Suunnitteluryhmän pöytäkirjat esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi.