Toimikunnat

Vaasan seurakuntayhtymän toimikunnat vuosina 2019–2020.

Ohjesääntötoimikunta
Musiikki- ja urkutoimikunta
Kirkkotekstiilitoimikunta 
Maahanmuuttajatyön toimikunta

Ohjesääntötoimikunta

Ohjesääntökunnan tehtävänä on valmistella ehdotuksia seurakuntayhtymän hallintoa ja viranhaltijoita koskeviksi säännöiksi (mm. ohje- ja johtosäännöt) sekä tehdä niiden tarkistamista koskevia ehdotuksia yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ohjesääntötoimikunnan jäsenenä ja sihteerinä toimii viran puolesta hallintopäällikkö Kjell Fellman.

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Jungner Folke, puheenjohtaja Wägar Lars-Erik
Korkeamäki Marja Puskala Jaana
Teppo Erkki Piipponen Merja
Mäki Tiina Öljymäki Mauri

Musiikki- ja urkutoimikunta

Musiikki- ja urkutoimikunnan tehtävänä on vastata seurakuntien urkujen ja muun soitinkaluston huollosta ja käytöstä, tehdä esityksiä näihin liittyvistä uushankinnoista ja parannuksista sekä vastata yhteisiksi sovittujen musiikki-iltojen ja konserttien järjestämisestä yhteistyössä seurakuntaneuvostojen kanssa. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Toimikunnan kokouksessa seurakuntien kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Lohikoski-Ojala Leena, puheenjohtaja Niemistö Tuija
Heikius Monica Andersson Dan
Jungner Folke Böckelman Henrik
Lepistö Marion Pellinen Marja
Linna Heikki Halonen Jorma
Myllymäki Marika Tuomisto Valtteri

 

Kirkkotekstiilitoimikunta

Kirkkotekstiilitoimikunnan tehtävänä on huolehtia kirkkotekstiilien säilyttämisestä ja hoidosta yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti, tehdä asianmukaisten säilytystilojen järjestämistä, kirkkotekstiilien kunnostamista ja uushankintoja koskevia ehdotuksia yhteiselle kirkkoneuvostolle, toteuttaa päätetyt kunnostamistoimenpiteet ja uushankinnat sekä huolehtia muistakin näihin liittyvistä tehtävistä. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Toimikunnan kokouksessa seurakuntien kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus.
 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Kiviniemi Jukka, puheenjohtaja Heinua Janne
Mäenpää Pirjo Ravimo Tiina
Nuuja Mariia Talonen Matti
Sundback Anna Still Mikael
Teppo Erkki Piiponen Merja
Östergårds Monica Turja Anna

 

Maahanmuuttajatyön toimikunta

Maahanmuuttajatyön toimikunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää seurakuntien maahanmuuttajatyötä ja tehdä esityksiä näihin liittyvistä asioista yhteiselle kirkkoneuvostolle. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Toimikunnan kokouksessa seurakuntien kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Keinänen Tiina, puheenjohtaja Ehrnroth Hanna
Särs Gunnar Englund Nils-Johan
Alanko Saija Ojala Niina
Eerola Ilmo Ikonen Toivo
Erikson Ida Särs Lisa
Närvä Tuula Latvala Jorma
Streng Lena Hänninen Janne
West Linnea Lepistö Janina