Toimikunnat

Vaasan seurakuntayhtymän johtokunnat vuosina 2017–2018.

Ohjesääntötoimikunta

Ohjesääntökunnan tehtävänä on valmistella ehdotuksia seurakuntayhtymän hallintoa ja viranhaltijoita koskeviksi säännöiksi (mm. ohje- ja johtosäännöt) sekä tehdä niiden tarkistamista koskevia ehdotuksia yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Jäsenet
Jungner Folke, puheenj.
Korkeamäki Marja, varapuheenj.
Södergård Emma, siht.
Airaksinen-Rajala Oili
Mäki Tiina
Teppo Erkki

Musiikki- ja urkutoimikunta

Musiikki- ja urkutoimikunnan tehtävänä on vastata seurakuntien urkujen ja muun soitinkaluston huollosta ja käytöstä, tehdä esityksiä näihin liittyvistä uushankinnoista ja parannuksista sekä vastata yhteisiksi sovittujen musiikki-iltojen ja konserttien järjestämisestä yhteistyössä seurakuntaneuvostojen kanssa. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Toimikunnan kokouksessa seurakuntien kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenet
Perälä Sauli, puheenj.
Heikius Mikael
Huhta Harri
Jokinen Susanna
Jungner Folke
Myllymäki Marika
Niemistö Tuija
Pellinen Marja

Kirkkotekstiilitoimikunta

Kirkkotekstiilitoimikunnan tehtävänä on huolehtia kirkkotekstiilien säilyttämisestä ja hoidosta yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti, tehdä asianmukaisten säilytystilojen järjestämistä, kirkkotekstiilien kunnostamista ja uushankintoja koskevia ehdotuksia yhteiselle kirkkoneuvostolle, toteuttaa päätetyt kunnostamistoimenpiteet ja uushankinnat sekä huolehtia muistakin näihin liittyvistä tehtävistä. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Toimikunnan kokouksessa seurakuntien kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenet
Lehtineva Arto, puheenj.
Mäenpää Pirjo
Nuuja Maria
Riipinen Pirkko
Öljymäki Mauri
Östergårds Monika

Maahanmuuttajatyön toimikunta

Maahanmuuttajatyön toimikunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää seurakuntien maahanmuuttajatyötä ja tehdä esityksiä näihin liittyvistä asioista yhteiselle kirkkoneuvostolle. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Toimikunnan kokouksessa seurakuntien kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenet
Keinänen Tiina, puheenj.
Rivera Gina, siht.
Eriksson Ida
Garaisi Imäd
Kahelin Anne
Mäki Tiina
Streng Lena
Öljymäki Mauri
NN seurakuntapastorin Vasa svenska församlingista