Toimikunnat

Vaasan seurakuntayhtymän toimikunnat vuosina 2021–2022.

Ohjesääntötoimikunta
Musiikki- ja urkutoimikunta
Kirkkotekstiilitoimikunta 
Maahanmuuttajatyön toimikunta

Ohjesääntötoimikunta

Ohjesääntökunnan tehtävänä on valmistella ehdotuksia seurakuntayhtymän hallintoa ja viranhaltijoita koskeviksi säännöiksi (mm. ohje- ja johtosäännöt) sekä tehdä niiden tarkistamista koskevia ehdotuksia yhteiselle kirkkoneuvostolle. Hallintopäällikkö toimii viran puolesta ohjesääntötoimikunnan jäsenenä ja sihteerinä.

Jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet
Mikael Still, puheenjohtaja  Karita Blom
Elina Viitasaari  Jari Jaskari
Heikki Hurtig  Harry Swanljung
Jaana Puskala, varapuheenjohtaja  Marja Korkeamäki

Musiikki- ja urkutoimikunta

Musiikki- ja urkutoimikunnan tehtävänä on vastata seurakuntien urkujen ja muun soitinkaluston huollosta ja käytöstä, tehdä esityksiä näihin liittyvistä uushankinnoista ja parannuksista sekä vastata yhteisiksi sovittujen musiikki-iltojen ja konserttien järjestämisestä yhteistyössä seurakuntaneuvostojen kanssa. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Toimikunnan kokouksessa seurakuntien kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet
Sauli Perälä, puheenjohtaja  Marion Lepistö
Monica Heikius  Dan Andersson
Heikki Linna  Eveliina Pohjola
Susanna Långnabba  Magnus Öster
Marika Myllymäki  Arto Ristolainen
Tarja Viitanen  Johanna Välimäki

 

Kirkkotekstiilitoimikunta

Kirkkotekstiilitoimikunnan tehtävänä on huolehtia kirkkotekstiilien säilyttämisestä ja hoidosta yhteisen kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti, tehdä asianmukaisten säilytystilojen järjestämistä, kirkkotekstiilien kunnostamista ja uushankintoja koskevia ehdotuksia yhteiselle kirkkoneuvostolle, toteuttaa päätetyt kunnostamistoimenpiteet ja uushankinnat sekä huolehtia muistakin näihin liittyvistä tehtävistä. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Toimikunnan kokouksessa seurakuntien kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet
Tuula Harjunpää, puheenjohtaja  Aatu Puisto
Jan Bonn  Li Ollil-Nylund
Tuuli Kela  Anne Pelkkikangas
Merja Piipponen  Erkki Teppo
Anna Turja  Arja Höykinpuro
Susanne Vähäjylkkä  Mariia Nuuja

Maahanmuuttajatyön toimikunta

Maahanmuuttajatyön toimikunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää seurakuntien maahanmuuttajatyötä ja tehdä esityksiä näihin liittyvistä asioista yhteiselle kirkkoneuvostolle. Toimikunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Toimikunnan kokouksessa seurakuntien kirkkoherroilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet
Alma Tuiskula, puheenjohtaja  Hanna Ehrnrooth
Saija Alanko  Kaarlo Lepistö
Ilmo Eerola  Susanna Vähäjylkkä
Erkki Lehtimäki  Salme Mänty
Anders Lundström  Maria Zuglian
Martin Nord  Susanna Långnabba
Tuula Närvä  Jussi Göös