Tietosuoja ja tietoturva Vaasan seurakuntayhtymässä

Vaasan seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat (jatkossa Vaasan seurakuntayhtymä) noudattavat EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön asettamia velvollisuuksia rekisterinpitäjän velvollisuuksista. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon rekisteröityjen oikeudet.

Tietosuojasta vastaa yhteinen kirkkoneuvosto yhdessä seurakuntaneuvostojen ja koko johdon kanssa. Esimiehet ja johtavat viranhaltijat vastaavat tietosuojakysymyksistä omalla vastuualueellaan. Tietosuojan asiantuntijana toimii seurakuntayhtymän tietosuojavastaava Rauno Saarnio. Seurakuntayhtymän hallintopäällikkö toimii tietosuojan yhteyshenkilönä.

Tälle verkkosivulle on koottu tieto henkilötietojen käsittelystä Vaasan seurakuntayhtymässä, sekä tietosuojaselosteet Lukkaripohjaisille verkkosivuille ja verkkopalvelulle evl.fi.

Linkki osioon, jossa käsitellään verkkosivujen tietosuojaselosteita

Linkki osioon, jossa käsitellään verkkosivujen rekisteriselosteita

Rekisterinpitäjä:

Vaasan seurakuntayhtymä
Sähköposti: vaasan.seurakuntayhtyma@evl.fi
Osoite: Koulukatu 26-28, 65100 Vaasa

Rekisterinpitäjien edustajat:

Tietoturvavastaaja:
Talouspäällikkö Kjell Fellman
E-post: kjell.fellman@evl.fi
Puhelin: 044 480 8400
Osoite: Koulukatu 26 B, 65100 Vaasa

Tietosuojan yhteyshenkilö:
hallintopäällikkö Anna Tapio
Sähköposti: anna.tapio@evl.fi
Puhelin: 044 4808 410
Osoite: Koulukatu 26 B, 65100 Vaasa

Tietosuojavastaava:
Rannikon IT-keskuksen tietosuojavastaava Rauno Saarnio
Sähköposti: gdpr.kustensit@evl.fi
Puhelin: 040 310 0467
Osoite: Ebba Brahen Puistikko 2, 68600 Pietarsaari

Henkilörekisterit

Henkilörekisteriä pidetään Vaasan seurakuntayhtymän toiminnan hoitamiseksi. Tällaista toimintaa on: palkka- ja henkilöstöhallinto, jäsenrekisterit, yhteystiedot, osallistujaluettelot, ilmoittautumiset, kiinteistöt, perheneuvonta, diakonia, hautatoimi sekä kolmannen osapuolen etujen varmistaminen. Tällaisia etuja ovat mm. saatavien perintä, maksuliikenteen hoitaminen sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen. Vaasan seurakuntayhtymällä ei ole rekisteriä sairaalasielunhoidon asiakkaista.

Suostumus

Henkilöiden suostumus kirjataan ilmoittautumisen yhteydessä tai sopimuksenteon vaiheessa. Henkilötietoja säilytetään käyttötarpeen vaatiman ajan. Säilytysaikaan vaikuttaa lainsäädäntö. Asianmukaisen ja läpinäkyvän henkilötietojen käsittelyn vuoksi rekisteröidylle ihmiselle ilmoitetaan henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittelykriteerit.

Ilmoittautumisella tarkoitetaan esimerkiksi seurakunnan toimintaan ilmoittautumista, hautapaikan lunastamista, sielunhoitokontakteja sekä tilojen ja toimitusten varauksia.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus päästä omiin henkilötietoihin ja saada oikaisu virheellisiin tietoihin. Rekisteröity voi rajoittaa henkilötietojen käsittelyä lainsäädännön mukaisin periaattein.

Vaasan seurakuntayhtymä ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon eikä seurakunta käytä henkilötietojen profilointia päätöksenteon tukena.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa, ellei kyseessä ole seurakunnan tai kolmannen osapuolen etujen varmistaminen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Linkkejä verkkosivujen tietosuojaselosteisiin

Lukkari – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivustojen julkaisujärjestelmäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Sähköinen virkatodistustilaus

Evl.fi-verkkopalvelun kansalaispalautteet

Rekisteriselosteet

Linkki verkkosivujen integroitujen lomakkeiden rekisterislosteeseen