Rekisteriseloste verkkosivujen integroidut lomakkeet 

Lomakkeiden kautta voi antaa nimetöntö palautetta tai toivomuksia Vaasan seurakuntayhtymälle. Tilavuokralomakkeen kautta kerätyt henkilötiedot käytetään yhteydenottoa ja laskutusta varten.

Tietolähteet

Sivuston käyttäjä itse ilmoittaa kyseistä toimintoa koskevat henkilötietonsa.

Verkkosivujen integroidut lomakkeet

  • Paulaute
  • Tilavuokralomake

Rekistereiden henkilötiedot ja tietosisältö

Henkilöryhmä, joiden henkilötietoja käsitellään, on kävijä sivulla vaasaevl.fi.

Henkilö ilmoittaa paulautelomakkeen kautta seuraavat tiedot: henkilön nimi (ei pakollinen), sähköpostiosoite (ei pakollinen) sekä palauteviesti.

Henkilö ilmoittaa tilavarauslomakkeen kautta seuraavat tiedot: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, tieto tilasta sekä ajankohta, jolloin tilaa halutaan vuokarat, tietoja tapahtumasta joka pidetään tilassa, mahdollinen pääsymaksu ja laskutusosoite.

Tietolähteet

Sivustojen käyttäjä itse ilmoittaa kyseistä toimintoa koskevat henkilötiedot.

Tietojen luovutukset

Sivuston kautta ilmoitettuja tietoja ei luovuteta sivullisille.

Sivuston teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään kunnes asia on käsitelty ja poistetaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimistoLinkki avautuu uudessa välilehdessä
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

Verkkosivujen integroitujen lomakkeiden rekisterivastaava

Johanna Backholm
044 480 8310
johanna.backholm@evl.fi