Johtokunnat

Vaasan seurakuntayhtymän luottamushenkilöhallintoon kuuluu myös kolme johtokuntaa eli sairaalasielunhoidon johtokunta, perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta ja kiinteistöjohtokunta. Johtokunnille on delegoitu ratkaisuvaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa ja ne raportoivat toiminnastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Sairaalasielunhoidon johtokunta 2017–2018

Seppo Öhman, puheenjohtaja
Olle Victorzon, varapuheenjohtaja
Camilla Brunell
Lisa Sundman, Marjo Ketola, Sanna Peltonen, sairaaloiden edustajat
Heikki Mäkinen, Gustav Glasberg, Per-Erik Åkerholm, Kerstin Lång, Mona Burman, yhteistyöseurakuntien edustajat
Kaija Kellokoski-Pakkala, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja
Rose-Maj Friman, sihteeri

Perheasiainkeskuksen johtokunta 2017–2018

 Jäsenet  Henkilökohtaiset jäsenet
 Virkkilä Markku, puheenjohtaja  Öhman Seppo
 Pellinen Helle  Lindén Mika
 Storbacka Tuija  Klapuri Outi
 Särs Lisa  Sjöberg Gunborg
 Öhman Thomas  Backholm Johan
 Anderssén Maj-Britt, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja  

 

Kiinteistöjohtokunta 2017–2018

Medlemmar  Personliga suppleanter
 Jungerstam Dick, puheenjohtaja  Lindberg Anders
 Lähdemäki Seija  Aronen Alpo
 Marttunen Eeli  Airaksinen-rajala Olli
 Vesapuisto Maarit  Halonen Jorma
 Hietamäki Kari  Lindblom Malin
 Teppo Erkki, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja