Leirikeskusten henkilökunta


Peter Back

leirikeskuksen isäntä
Kiinteistöpalvelut
Alskathemmetin leirikeskus, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo

Benny Ingves

leirikeskuksen keittiövastaava
Emäntäpalvelut
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo

Juha Koivisto

leirikeskuksen isäntä
Kiinteistöpalvelut
Österhankmon leirikeskus, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo

Mathias Libäck

leirikeskuksen keittiövastaava
Emäntäpalvelut
Österhankmon leirikeskus, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo