Risti katolla. Teksti: Jokaiselle vaasalaiselle merkityksellinen kirkko.

Vaasan seurakuntayhtymän strategia vuosille 2023–2027

Lue Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2023–2027 digiesitteenäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

”Jokaiselle vaasalaiselle merkityksellinen kirkko”

Kyvykkyydet 2027
Lupauksemme
Strategiakarttamme
Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet
Polku

Kyvykkyydet 2027

Talouden turvaaja

 • Pitkäjänteinen suunnittelu
 • Edellytykset seurakuntien ja yhtymän toiminnalle
 • Tilat vastaavat toimintaa / toiminta täyttää tilat

Huolehtiva työnantaja

 • Henkilöstöresurssien oikea mitoitus ja kohdentaminen
 • Valmentava johtaminen
 • Onnistuneet rekrytoinnit
 • Tehokas päätöksenteko

Osallistava toimija

Yhtymä on läsnä arjessa, tarjoten tilaa seurakuntalaisten aktiivisuudelle.

 • Proaktiivinen ja näkyvä toimija
 • Läsnä arjessa
 • Herkkyys kuulla ja kohdata
 • Suvaitsevaisuus
 • Tilaa seurakuntalaisten aktiivisuudelle
 • Verkostoituminen

Sisällön tuoja

 • Hengellinen sanoma toiminnan perustana
 • Uudet toimintamallit
 • Monikielinen palvelutoiminta
 • Hyvin toteutetut tilaisuudet
 • Palvelualttius

Aktiivinen keskustelija

 • Avoin yhteiskunnalliselle keskustelulle
 • Viestintä kuuluu jokaisen tehtävään
 • Vaikuttava viestintä
 • Ekologisesti kestävä toiminta

Lupauksemme

Haluamme nostaa tasoamme seuraavilla lupaksillamme:

 • Ihmistä lähellä (seurakuntalaiset)
 • Kirkko torilla (seurakuntalaiset)
 • Apu kriiseissä (seurakuntalaiset)
   
 • Toiminnan mahdollistaja (seurakunnat)
 • Johtamisen ja kehittämisen tuki (seurakunnat)
   
 • Luotettava yhteistyökumppani (yhteisöt)
 • Kirkon ääni Vaasassa (yhteisöt)

Strategiakarttamme

Tavoitteet

Jokaiselle vaasalaiselle merkityksellinen kirkko

 • Talouden tasapaino (Tilikauden tulos +/- 0)
 • Osallisuuden lisääminen (%)
 • Jäsenmäärän kasvu (%)
  Seurakuntalaiset  Seurakunnat Yhteisöt 
Asiakasarvot  Kirkko torilla

Ihmistä lähellä
Apu kriiseissä

Toiminnan mahdollistaja

Johtamisen ja kehittämisen tuki 

Luotettava yhteistyökumppani 
Kirkon ääni Vaasassa

Prosessit  Palveluiden kehittäminen

Aktiivinen viestintä
Osallisuuden vahvistaminen
Ympäristövastuun edistäminen 
Kriisiapu

Toiminnan jatkuva parantaminen

Työhyvinvoinnin edistäminen
Asiantuntija- ja tukipalvelut
Toimitilojen Järjestäminen
toiminnan mukaan 

Joustavat yhteistyökäytännöt
Yhteiskunnallinen keskustelija
Verkostojen rakentaminen
Proaktiivinen toiminta

Resurssit ja
osaaminen
Osaava ja sitoutunut henkilökunta

Koulutus
Digitaalisten palveluiden
kehittäminen 
Joustavat tilat

Onnistuneet rekrytoinnit

Esihenkilötyöskentely ja alaistaidot
Moniosaaminen ja työkierto
Toimivat järjestelmät

Kehitysprojektien suunnitteleminen
ja hoitaminen

Markkinoinnin osaaminen 

 

Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet

Tavoitteet Mittarit Toimenpiteet
Talouden tasapaino Vuosikate

Rahoituslaskelma
Sijoitusten tuotto
Rakenteellisen alijäämän kattaminen
Tilojen käyttöaste

Talousraportoinnin kehittäminen
Tilojen käytön tehostaminen
Säästöohjelman toteuttaminen
Veroprosentin tarkistaminen
Verotulojen lisääminen
Muiden tulojen kasvattaminen
Toiminnan jatkuva parantaminen
Energiatehokkaiden ja ekologisten ratkaisujen löytäminen
Henkilöstön hyvinvointi Työhyvinvointi (työtyytyväisyyskysely)

Sairauspoissaolot ja -kustannukset

Työkykyjohtaminen ja HR-prosessien kehittäminen

Esihenkilöiden valmennus
Työhyvinvoinnin raportoinnin kehittäminen
HR-työn resursointi
Työntekijöiden me-hengen vahvistaminen
Sisäisen viestinnän kehittäminen

Tyytyväiset asiakkaat
Osallisuuden lisääminen
Asiakastyytyväisyyskyselyt

Verotulot / jäsen – inflaatio 

Kehitystä kohti erinomaista asiakaskokemusta – vain hyviä kohtaamisia
Yhteydenottoihin vastaaminen asiakasta palvellen
Brändi / Näkyvyys Medianäkyvyyden määrä
Some-näkyvyyden määrä
Viestinnän ja näkyvyyden kehittäminen
Visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen
Työnantajamielikuvan kehittäminen
Jäsenmäärän kasvu Jäsenmäärän muutos-% / valtakunnallinen   
keskiarvo 

Jäsenmäärän muutos-% (18–35 v)

Tarkoituksenmukaiset tilat – vaasalaisten olohuoneet

• Uudet asuinalueet, esimerkiksi Ravilaakso
• Ristinummen toimitilat

Tilat monikäyttöisiksi 
Digipalvelujen kehittäminen
Asiakasarvolupauksen terävöittäminen
Kirkko torilla – läsnäolevan toiminnan vahvistaminen

 

Polku

  2023 2024 2025 2026 
Talouden tasapaino Talousraportoinnin kehittäminen
Toiminnan jatkuva parantaminen
Säästöohjelman toteuttaminen
Energiatehokkaiden ja ekologisten ratkaisujen löytäminen
Säästöohjelman toteuttaminen
Tilojen käytön tehostaminen, esimerkiksi virastotalohanke
Säästöohjelman toteuttaminen
Henkilöstön hyvinvointi
 
Me-hengen vahvistaminen
Esihenkilöiden valmennus

HR-työn resursointi ja prosessien kehittäminen
Sisäisen viestinnän kehittäminen

Työyhteisövalmennus
Työhyvinvoinnin raportoinnin kehittäminen

Moniosaamisen 
kehittäminen
Tyytyväiset asiakkaat / Osallisuuden
lisääminen
  Kehitys kohti erinomaista asiakaskokemusta – Vain hyviä kohtaamisia
Yhteydenottoihin vastaaminen asiakasta palvellen
   
Brändi/näkyvyys 

Viestinnän ja näkyvyyden kehittäminen
Työnantajamielikuvan kehittäminen

Viestinnän ja näkyvyyden kehittäminen
Työnantajamielikuvan kehittäminen
Visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen

Viestinnän ja näkyvyyden kehittäminen
Työnantajamielikuvan kehittäminen
Visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen

Viestinnän ja näkyvyyden kehittäminen
Työnantajamielikuvan kehittäminen
Visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen

Jäsenmäärän kasvu

Digipalveluiden kehittäminen

Digipalveluiden kehittäminen
Tarkoituksenmukaiset ja monikäyttöiset tilat
Kirkko torilla

Digipalveluiden kehittäminen
Tarkoituksenmukaiset ja monikäyttöiset tilat
Vaasalaisten olohuoneet, esimerkiksi Ravilaakso ja Ristinummi

Digipalveluiden kehittäminen
Tarkoituksenmukaiset ja monikäyttöiset tilat

 

Lue Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2023–2027 digiesitteenäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ota yhteyttä

talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut
Raastuvankatu 13, 3. krs
65100 Vaasa