Kuntaliitos Vaasa - Mustasaari

Vaasan jäsenet liitosneuvottelujen ohjausryhmässä ja työryhmissä

Vaasan seurakuntayhtymällä on 11 jäsentä ohjausryhmässä joka valmistelee Vaasan ja Mustasaaren välistä liitosta. Mustasaaren seurakuntayhtymällä on ryhmässä omat edustajansa.

Ohjausryhmän tehtävänä on käydä seurakuntayhtymien välisiä liitosneuvotteluja, sekä kuntaliitoksen toteutuessa, laatia seurakuntien yhdistymissopimus, jossa määritellään ne perusteet joilla Mustasaaren ja Vaasan seurakuntayhtymät liitetään yhteen.

Mikäli kuntaliitos toteutuu, yhteiset kirkkovaltuustot Vaasassa ja Mustasaaressa käsittelevät liitosta 19.6.2019.

Vaasan jäsenet ohjausryhmässä:

Tuomo Klapuri, kirkkoherra Vaasan suomalainen seurakunta
Mikael Forslund, kirkkoherra Vasa svenska församling
Petri Hautala, kirkkoherra Vähänkyrön seurakunta
Juha Silander, talousjohtaja Vaasan seurakuntayhtymä
Kjell Fellman, hallintopällikkö Vaasan seurakuntayhtymä
Mikko Päällysaho, kiinteistöpäällikkö Vaasan seurakuntayhtymä
Ralf Lillfors, hautaustoimen päällikkö Vaasan seurakuntayhtymä
Erkki Teppo, luottamushenkilö Vaasan suomalainen seurakunta
Tuulikki Kouhi, luottamushenkilö Vaasan suomalainen seurakunta
Olav Jern, luottamushenkilö Vasa svenska församling
Hannu Härö, luottamushenkilö Vähänkyrön seurakunta

Työryhmät

Ohjausryhmän työn tukena toimii viisi työryhmää joiden tehtävänä on selvittää omaan työ-/erityisalaansa kuuluvat yksityiskohdat sekä laatia ohjausryhmälle ehdotukset asioiden toteuttamiseksi uudessa, yhteisessä seurakuntayhtymässä. Alla Vaasan seurakuntayhtymän jäsenet työryhmissä. Mustasaarella on ryhmissä omat edustajansa.

Seurakunnallisen toiminnan työryhmä:

Tuomo Klapuri, kirkkoherra Vaasan suomalainen seurakunta
Mikael Forslund, kirkkoherra Vasa svenska församling
Petri Hautala, kirkkoherra Vähänkyrön seurakunta
Tuuli Kela, pappi Vaasan suomalainen seurakunta
Kari Hietamäki, nuorisotyön johtaja Vaasan suomalainen seurakunta
Tuulikki Kouhi, luottamushenkilö Vaasan suomalainen seurakunta

Hautaustoimen työryhmä:

Ralf Lillfors, hautaustoimen päällikkö Vaasan seurakuntayhtymä
Juha Rintakallio, hautaustoimen työnjohtaja Vaasan seurakuntayhtymä
Christel Lax, luottamushenkilö Vasa svenska församling

Kiinteistötoimen työryhmä:

Mikko Päällysaho, kiinteistöpäällikkö Vaasan seurakuntayhtymä
Pirjo Mäenpää, siivoustyönjohtaja Vaasan seurakuntayhtymä
Erkki Teppo, luottamushenkilö Vaasan suomalainen seurakunta

Talous- ja henkilöstöhallinnon työryhmä:

Juha Silander, talousjohtaja Vaasan seurakuntayhtymä
Sinikkia Manni, pääkirjanpitäjä Vaasan seurakuntayhtymä
Kjell Fellman, hallintopäällikkö Vaasan seurakuntayhtymä
Erik Sjöberg, luottamushenkilö Vasa svenska församling

Laitehankintojen ja järjestelmien työryhmä:

Jari Kivioja, IT-asiantuntija Rannikon IT-keskus
Armi Pirilä, toimistosihteeri Vaasan suomalainen seurakunta
Hannu Härö, luottamushenkilö Vähänkyrön seurakunta

 

Työryhmien työn tulee olla valmiina 28.3.2019 mennessä.

 

Vaasan kaupunginvaltuusto ja Mustasaaren kuntavaltuusto päättävät kuntaliitoksesta 2.4.2019, varapäivänä 15.4.2019.