Vaasan seurakuntayhtymä

Vaasan suomalainen seurakunta, Vasa svenska församling ja Vähänkyrön seurakunta muodostavat Vaasan seurakuntayhtymän. Seurakuntien läsnä oleva väestö on noin 48 000 henkilöä. Läsnä olevan väestön osuus kaupungin väkimäärästä on noin 76 %.

Yhtymä järjestää näiden kolmen seurakunnan sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja hautaustoimi, kiinteistö- ja talousasiat sekä yhteinen henkilöstö- ja muu hallinto. Seurakuntien ja yhtymän henkilöstön kokonaismäärä on noin 170.

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntien ylin päättävä elin. Valtuuston paikat jakaantuvat seurakuntien kesken suhteessa väkilukuun. Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntien yhteisten asioiden valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä. Se johtaa seurakuntayhtymän toimintaa ja käyttää päätösvaltaa sille kuuluvissa asioissa. Jokaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston tehtävänä on seurakunnan hengellisen ja muun toiminnan sekä seurakunnan talouden hoidon yleinen johtaminen.

Seurakuntien sivuilla löytyy tietoa toiminnasta.

Kirkon tiedotuskeskuksen uutiset

Suomalaiset tuntevat luterilaisuutta hyvin

Suomalaisten tunnistamia luterilaisuuden keskeisiä piirteitä on tutkittu tuoreessa kyselytutkimuksessa, jonka kirkkohallitus teetti YouGov Finland Oy:lla.

Kirkon osastolla Helsingin kirjamessuilla voi naulata teesejä

Helsingin kirjamessuilla 27.─30.10. kirkon osasto esittäytyy alkavan reformaation merkkivuoden ilmeellä. Kirjamessukävijöillä on muun muassa mahdollisuus osallistua teesien naulaamiseen. Vierailijoilta pyydetään ajatuksia siitä, millaiselta huomisen kirkko heidän silmissään näyttää. Osastolla voi samalla äänestää vuoden kristillistä kirjaa. Jo perinteiseen tapaan piispat haastattelevat kirjailijavieraitaan messulavoilla.

Reformaation merkkivuosi alkaa 30.10.16

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa merkkivuotta vietetään 30.10.2016–5.11.2017. Merkkivuoden tarkoituksena on lisätä tietoutta reformaation merkityksestä nykypäivän ihmiselle ja innostaa suomalaisia tutustumaan omiin kulttuurisiin ja uskonnollisiin juuriinsa.

Kunnioittavan avioliittokeskustelun malli on otettu käyttöön kirkossa

Kirkkohallituksen asiantuntijat ovat laatineet Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle aineiston Armo ja Yhteys – aineisto eri tavoin ajattelevien keskusteluihin kirkossa. Aineiston avulla avioliitosta eri tavoin ajattelevat henkilöt voivat oppia ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja käydä rakentavaa keskustelua avioliitosta ja perheestä.

24.10. rukoillaan rauhan puolesta – Aleppon kellot soivat yli 700 kirkossa ympäri maailman

Ainakin 30 seurakunnassa järjestetään rukoushetkiä rauhan puolesta sekä muita rukouspäivän tapahtumia maanantaina 24.10. Tällöin vietetään rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivää sekä YK:n päivää.

Käyttäjätutkimus

Lue lisää >

TILAT

Lue lisää >